Overgang fra dagpleje til børnehave

I dagplejen har vi fokus på at skabe en god overgang for barnet fra dagpleje til børnehave.

Dagplejer er i tæt dialog med den børnehave hvor barnet skal starte, og dagplejerne besøger den institution hvor barnets skal starte (de steder hvor det er muligt i forhold til afstand).

Dagplejepædagogerne er garant for at der etableres et godt samarbejde mellem dagplejen og institutionen og der er udarbejdet konkrete samarbejdsaftaler mellem dagplejen og institutionerne i alle områder, som grundlag for samarbejdet. Nedenfor kan du finde den samarbejdsaftale, som er gældende for netop det område hvor dit barn skal starte i dagpleje.

Der er i overgangen fokus på følgende 3 perspektiver:
• Børneperspektivet
• Forældreperspektivet
• Den fagprofessionelles perspektiv

I dagplejen stiller vi os altid til rådighed for at arrangere et overleveringsmøde med personalet i børnehaven, hvis forældrene ønsker dette. Denne dialog kan være utrolig vigtig, i forhold til at skabe den bedste overgang for barnet og familien. Netop også i forhold til børn med særlige behov, hvor tryghed og tillid i overgangen er helt central.

Du kan som forældre læse mere omkring principperne for den gode overgang i Vejle kommune, i følgende link:
https://www.vejle.dk/media/26921/folder-principper-for-den-gode-overgang-til-boernehave_low-endelig.pdf

Kontakt endelig dagplejepædagogen ved spørgsmål omkring dit barns overgang til børnehave.

Samarbejdsaftaler med institutioner i Vejle Kommune

 • Asebo

  Dagplejens samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende
  opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder:

  ”Den gode overgang til børnehave”.

  Lavet mellem Asebo og Dagplejen d. 21 sep. 2020

  1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?
  • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og kontaktpædagogen.
  • Ved særlige omstændigheder, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager. Samtalen forekommer i børnehaven eller i dagplejen. Dagplejen er mødeleder og sender dagsorden for mødet.
  • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang. (skrives efter pkt. 7 under lokal aftale)

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?
  • En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt. (det er det i Vinding og Mølholm)
  • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

  3. Hvem mødes om overgange?
  • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige kontaktpædagog eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget.
  • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”

  4. Hvad mødes vi om?
  • Målet for et børnehavebesøg er:
  At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
  Møde den nye kontaktpædagog.
  Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?
  • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen.
  • Hvordan reagerer barnet på nye rammer – et nyt miljø. Hvordan mener I som dagplejere, vi bedst kan støtte barnet i overgangen til børnehave??
  • Hvad er barnets øvepunkter lige nu, og hvilke pædagogiske metoder bruges for at støtte barnet bedst mulig?
  • Hvordan er der arbejdet med barnets renlighed, selvhjulpenhed omkring spisning og påklædning?
  • Hvordan er barnets tilgang til andre børn? Opsøger det kontakt/samspil med andre børn, eller er det mest knyttet til voksne.

  6. Hvilke roller har vi hver især?
  • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår kontaktpædagogen ringer om overlevering. Der aftales tidspunkt og telefonnummer.

  7. Hvordan inddrages forældrene?
  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
  • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet. Børnehaven forventer at forældrene ringer og aftaler besøg og får aftalt en opstartssamtale.
  • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet. Hvad skal børnehaven vide, for at det bliver en god overlevering/start for barnet?

  Lokal aftale.

  Dagplejerne er altid velkommen på legepladsen, der ringes for en aftale, så Asebo kan være ”vært ”, Lige at få hilst på hinanden, så vi styrker relationerne.

  Det forventes at børnene kender to sange ” Mariehønen evigglad og Godmorgensol ”, som tidligere er et en aftale med området Vinding/Mølholm.

 • Blæksprutten

  Dagplejens samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende
  opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder:

  ”Den gode overgang til børnehave”.

  Lavet mellem Blæksprutten og Dagplejen d. 30 sep. 2020

  1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?
  • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og primærpædagogen.
  • Ved særlige omstændigheder, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager. Samtalen forekommer i børnehaven eller i dagplejen. Dagplejen er mødeleder på mødet.
  • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang. (se efter pkt. 7 lokal aftale)

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?
  • En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt. (alle i Brejning er muligt)
  • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon. ( ex. overflytter fra andet område )

  3. Hvem mødes om overgange?
  • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige primærperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget. (hvad indeholder besøget)
  • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”.

  4. Hvad mødes vi om?
  • Målet for et børnehavebesøg er:
  At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
  Møde de nye primærpædagoger.
  Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?
  • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen.
  Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
  Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?
  Hvordan er barnets selvhjulpenhed?

  6. Hvilke roller har vi hver især?
  • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår primærpædagogen ringer om overlevering. På besøget udveksles der telefonnr. og tidspunkt for samtalen.

  7. Hvordan inddrages forældrene?
  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet. Dagplejer forbereder forældrene til deres rolle i overgangen for barnet.
  • Dagplejer forbereder forældrene til deres rolle i overgangen for barnet.
  • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
  • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet. Dagplejepædagogen giver Blækspruttens ledelse besked om dette.

  Lokal aftale

  Dagplejerne er altid velkommen, der laves aftale for besøg – Dagplejen er altid velkommen på legepladsen.

  Blæksprutten modtager altid på Krabbestuen, når nye børn starter i Børnehaven.

  Om efteråret kommer dagplejen i salen om formiddagen, så børnene fra dagplejen kender til Blæksprutten.

  Ved overlevering af børn før børnehave, er dagplejepædagogen tovholder ” for den gode overlevering ”

 • Borggården

  Dagplejens samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende
  opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder:

  ”Den gode overgang til børnehave”.

  Mellem Borggården og Dagplejen lavet d. 2. sep. 2020

  1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?
  • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og kontaktpædagogen.
  • Ved særlige omstændigheder, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager. Samtalen forekommer i børnehaven eller i dagplejen. Dagplejen er mødeleder.
  • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang. Det er nævnt efter pkt. 7.

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?
  • En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt.
  • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

  3. Hvem mødes om overgange?
  • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget. Hvem der ringer og der udveksles telefonnumre.
  • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”

  4. Hvad mødes vi om?
  • Målet for et børnehavebesøg er:
  At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
  Møde den nye kontaktpædagog og den nye gruppe.
  Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?
  • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen.
  Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
  Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?
  Hvordan er barnets selvhjulpenhed?

  • Dagplejer har en dialog med forældrene om, hvad de kan være opmærksom på i forhold til overgangen i børnehave.

  6. Hvilke roller har vi hver især?
  • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales der hvornår kontaktpædagogen ringer om overlevering.

  7. Hvordan inddrages forældrene?
  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
  • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
  • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet. Dagplejepædagogen orienterer Borggårdens ledelsen om dette.

  Lokal aftale

  Børn for Børkop kommer alle på besøg måneden før de starter i børnehave.

  Borggården er altid åben for besøg på deres legeplads.

  Borggården invitere dagplejen til deres årlige fødselsdag og julearrangement på Børkop torv.

  Borggården ønsker at vi på sigt får lavet en forventningsafklaring. Vi skal have det formaliseret. Hvad skal barnet øve sig på frem mod børnehave.

 • Gadkjærgård

  Dagplejens samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende
  opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder:

  ”Den gode overgang til børnehave”.

  Lavet mellem Gadkjærgård og dagplejen d. 29. sep. 2020

  1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?
  • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og kontaktpædagogen.
  • Ved særlige behov, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager. Samtalen forekommer i børnehaven eller i dagplejen. Dagplejen er mødeleder.
  • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang. (se efter pkt.7 lokal aftale)

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?
  • En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt. (Vinding/Mølholm)
  • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

  3. Hvem mødes om overgange?
  • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget. (hvad skal besøget indeholde ex madpakke eller ej, inde eller ude osv.)
  • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”

  4. Hvad mødes vi om?
  • Målet for et børnehavebesøg er:
  At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
  Møde den nye kontaktpædagog, børnegruppe mm.
  Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?
  • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen.
  Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
  Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?
  Hvordan er barnets selvhjulpenhed?

  6. Hvilke roller har vi hver især?
  • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår kontaktpædagogen ringer om overlevering. (Der udvekslet telefonnr. – og aftales tidspunkt for samtalen)

  7. Hvordan inddrages forældrene?
  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
  • Dagplejer forbereder forældrene til deres rolle i overgangen med deres barn.
  • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
  • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet. Dagplejepædagogen orienterer Gadkjærgårds ledelsen om dette.


  Lokal aftale

  Der øves to sange før børnehave start ” Godmorgen sol og Mariehønen evigglad ”

  Der er tre børnehavegrupper børnene kan blive fordelt på, når de starter i børnehave.

  To gange i ugen er børnene på Gadkjærgård sammen i mindre grupper på tværs i huset.

  Opfordre forældre til at læse Gadkjærgårds hjemmesiden, der er et stærk udeliv og de er meget ude, dyrehold, jord til bord hvor børnene er deltagende i hverdagens aktiviteter. Her må børn gerne blive beskidte 

  Ved overflytning af børn før børnehave, er det dagplejepædagogen der er tovholder for overleveringen.

 • Grønnedalen/Solsikkegård

  Denne samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende
  opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder:
  ”Den gode overgang – til Børnehave”

  1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?
  • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Dagplejen indhenter samtykke til H&H. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og primærpædagogen. Ved særlige behov, kan der være en overleveringssamtale. Hvis der er nogle faktorer der påvirker eller udfordre barnet/familiens liv, der ikke er omfattet hjernen og hjertet, samles børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager, evt. andre tværfaglige samarbejdspartnere. Samtalen kan forekomme i børnehaven eller i dagplejen.
  • Denne samarbejdsaftale kan i nogle børnehaver suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang. De lokale løsninger er beskrevet i punkt 8.
  • Barnet kan medbringe en ting som betyder meget for barnet, det kan være en bamse eller en bog. Primært til brug i den første uge i børnehaven.

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?
  • Ca. 2 måneder før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt.
  • Børnehaven/primærpædagogen besøger dagplejer ca. en måned før opstart. Her medbringer de fotos fra dagplejers besøg i børnehaven.
  • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

  3. Hvem mødes om overgange?
  • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget.
  • Hvis det er muligt vil vi gerne tilstræbe minimum 2 besøg i børnehaven.

  4. Hvad mødes vi om?
  • Målet for et børnehavebesøg er:
  At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
  Møde den nye primærpædagog.
  Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?
  • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen.
  Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
  Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?
  Hvordan er barnets selvhjulpenhed?
  Kender barnet nogen i institutionen?

  6. Hvilke roller har vi hver især?
  • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår kontaktpædagogen ringer om overlevering.

  7. Hvordan inddrages forældrene?
  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
  • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
  • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet. Dagplejepædagogen orienterer Grønnedalen & Solsikkegårds leder/pædagogiske leder.

  8. Lokale løsninger
  Dagplejeren besøger Grønnedalen & Solsikkegård inden barnets opstart i børnehave. Ved dette besøg tager Grønnedalen & Solsikkegårds personale billeder af barnets besøg og supplerer med billeder af legeplads, toilet samt andet, der giver mening at kende på forhånd.

  Billederne udleveres til barnet når primærpædagogen besøger dagplejen inden opstart i børnehaven.

 • Kolbøtten

  Dagplejens samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende
  opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder:

  ”Den gode overgang til børnehave Kolbøtten”.

  1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?
  • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og kontaktpædagogen.
  • Ved særlige omstændigheder, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager. Samtalen kan forekomme i børnehaven eller i dagplejen.
  • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang.

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?
  • En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt.
  • Ved behov aftales der flere besøg
  • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

  3. Hvem mødes om overgange?
  • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget.
  • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”

  4. Hvad mødes vi om?
  • Målet for et børnehavebesøg er:
  At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
  Møde den nye kontaktpædagog.
  Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?
  • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen.
  Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
  Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?
  Hvordan er barnets selvhjulpenhed?

  6. Hvilke roller har vi hver især?
  • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår kontaktpædagogen ringer om overlevering.

  7. Hvordan inddrages forældrene?
  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
  • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
  • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet.

  8. Samarbejds grundlag
  • Lederen af Bhv har ansvar for at tage kontakten til legestue grupperne.
  • En gang om året mødes Bhv og Dagpleje Pædagoger og tager temperaturen på vores samarbejde.

   

 • Krogården

  ”Den gode overgang til børnehave”.

  1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?
  • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og kontaktpædagogen.
  • Ved særlige omstændigheder, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager. (fra børnehaven deltager ledelses-repræsentant og kontaktpædagog) Samtalen kan forekomme i børnehaven eller i dagplejen.
  • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang.

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?
  • En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt.
  • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

  3. Hvem mødes om overgange?
  • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget.
  • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”

  4. Hvad mødes vi om?
  • Målet for et børnehavebesøg er:
  - At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
  - Møde den nye kontaktpædagog.
  - Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?
  • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen.
  Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
  Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?
  Hvordan er barnets selvhjulpenhed?

  6. Hvilke roller har vi hver især?
  • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår kontaktpædagogen ringer om overlevering.

  7. Hvordan inddrages forældrene?
  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
  • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
  • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet.

  Lokale aftaler:

  Dagplejen er velkommen i Krogården både inde og ude, ring og aftal besøg. (76 81 98 20)

  Vi arbejder alle i dagtilbud, og er samarbejdspartnere – Så vi taler med hinanden og vi arbejder konstruktivt sammen.

   

 • Krystallen

  Dagplejens samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende
  opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder:
  ”Den gode overgang til børnehave”.

  Lavet mellem Krystallen og Dagplejen d. 25.august 2020

  1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?
  • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og kontaktpædagogen. Samtalen kan også forgå over teams.
  • Ved særlige behov, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager. Samtalen afholdes i børnehaven eller i dagplejen. Dagplejepædagogen ringer og aftaler samtalen med børnehaven. Dagplejen er mødelederen.
  • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang.

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?
  • En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt.
  • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

  3. Hvem mødes om overgange?
  • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget.
  • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”
  • Børnehaven kan ikke se Hjernen og Hjertet, men det er Hjernen og Hjertet dagplejeren snakker ud fra. Børnehaven har adgang til dialogprofilen, når forældrene har givet samtykke og barnet er startet i børnehave.

  4. Hvad mødes vi om?
  • Målet for et børnehavebesøg er:
  At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave. Det kan medvirke til at skabe tryghed.
  Møde den nye kontaktpædagog.
  Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?
  • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen.
  Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
  Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden
  Hvordan er barnets selvhjulpenhed?

  6. Hvilke roller har vi hver især?
  • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår kontaktpædagogen ringer om overlevering.
  • Dagplejeren har en opgave i at klæde forældre på i forhold til opstart i børnehaven – robusthed.
  • Pædagogerne i børnehaven er lyttende, nysgerrig og spørgende, så dialogen bliver et samspil.

  7. Hvordan inddrages forældrene?
  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
  • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
  • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet. Dagplejepædagogen orienterer daginstitutionens leder/pædagogisk leder om dette.

  Lokal aftale.

  Fælles værdi for området : ”Vi taler altid pænt om hinanden.”

  Krystallen er et åbent hus, hvor dagplejerne altid er velkommen til at komme på besøg. Legepladsen er altid åben. Ved besøg på legepladsen behøver man ikke at ringe først. Personalet vil gerne guide jer til, hvor I kan være, hvis I har brug for andet under besøget, toilet mm.

  Dagplejere må gerne opfordre forældre til at ringe og aftale et besøg om en rundvisning i Krystallen, især hvis man har brug for at se institutionen med henblik på valg af børnehave.

  Krystallen laver et årligt arrangement, hvor dagplejen bliver inviteret.

  Overlevering tidligere end børnehave bliver en dialog mellem dagplejepædagogen og lederen.

 • Lilholtgård

  Dagplejens samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende
  opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder:

  ”Den gode overgang til børnehave”.

  Mellem Lilholtgård og dagplejen d. 8. sep. 2020

  1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?
  • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og kontaktpædagogen.
  • I nogle tilfælde skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager. Samtalen forekommer i børnehaven eller i dagplejen. Dagplejen er mødelederen.
  • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang. Se efter pkt. 7.

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?
  • En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på et besøg, der hvor det geografisk er muligt. Se pkt. 4
  • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

  3. Hvem mødes om overgange?
  • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget.
  • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”

  4. Hvad mødes vi om?
  • Målet for et børnehavebesøg er, med barnet i centrum:
  At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
  Barnet møder den nye kontaktpædagog.
  Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?
  • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen.
  Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
  Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?
  Hvordan er barnets selvhjulpenhed?

  6. Hvilke roller har vi hver især?
  • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår kontaktpædagogen ringer om overlevering. Her aftales tid for overleveringsamtale og der udveksles telefonnumre.

  7. Hvordan inddrages forældrene?
  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
  • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
  • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet. Dagplejepædagogen orienterer Lilholtgårds ledelse om dette.

  Lokale aftaler

  Lilholtgård er åben for besøg på legepladsen, vi vil gerne have at I kommer forbi og lære jer at kende.

  Alle børn fra Børkop kommer på besøg måneden før barnet starter.

  Forældrene må altid ringe for et besøg, især når forældrene står overfor at barnet skal i børnehave.

 • Mælkebøtten

  Dagplejens samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende
  opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder:

  ”Den gode overgang til børnehave”.

  Lavet mellem Mælkebøtten og Dagplejen d. 12. okt. 2020

  1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?
  • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og kontaktpædagogen.
  • Ved særlige omstændigheder, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager. Samtalen forekommer
  i børnehaven eller i dagplejen. Dagplejen er mødeleder.
  • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang. (se pkt.7 lokal aftale)

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?
  • En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt.
  • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

  3. Hvem mødes om overgange?
  • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget. Hvad forventes der af besøget.
  • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”

  4. Hvad mødes vi om?
  • Målet for et børnehavebesøg er:
  At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
  Møde den nye kontaktpædagog.
  Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?
  • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen.
  Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser? Robusthed – hvordan deltager barnet.
  Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden? Bøger, biler, sange, lege mm.
  Hvordan er barnets selvhjulpenhed? Renlighed, påklædning, måltid og middagssøvn.

  6. Hvilke roller har vi hver især?
  • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår kontaktpædagogen ringer om overlevering. På besøget udveksles telefonnummer.

  7. Hvordan inddrages forældrene?
  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
  • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
  • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet. Dagplejepædagogen giver Mælkebøttens ledelse besked om dette.

  Lokal aftale.

  Mælkebøtten er altid åben for besøg, ring blot i forvejen.
  Legepladsen er også åben i weekend.
  Mælkebøtten har to vuggestuegrupper, børn fra dagplejen vil starte på Tusindfryd, hvor der er gode fysiske rammer.
  Om morgen modtages alle børn sammen fra 6.30 – 7.30, herefter kommer de ud på stuerne.

 • Oasen

  Dagplejens samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende
  opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder:

  1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?
  • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og kontaktpædagogen.
  • Ved særlige omstændigheder, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager, evt. andre tværfaglige samarbejdspartnere. Samtalen kan forekomme i børnehaven eller i dagplejen.
  • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang.

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?
  • En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt.
  • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

  3. Hvem mødes om overgange?
  • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget.
  • Oasen tilstræber et forbesøg hos dagplejer og et genbesøg efter opstart i børnehave.
  • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering over Teams, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”

  4. Hvad mødes vi om?
  • Målet for et børnehavebesøg er:
  At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
  Møde den nye primærpædagog.
  Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.
  • Som overgangsmarkør vil Oasen udlevere sange til dagplejer og barnet med de sange de synger i børnehaven, for at sikre genkendelighed for barnet.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?
  • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen/Teams.
  Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
  Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?
  Hvordan er barnets selvhjulpenhed?
  Kender barnet nogen i institutionen?

  6. Hvilke roller har vi hver især?
  • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår kontaktpædagogen ringer om overlevering.
  • Oasen indkalder til møde i Teams.
  • Oasen tager initiativ til genbesøg i dagplejen

  7. Hvordan inddrages forældrene?
  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
  • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
  • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet.

 • Paddehatten

  Dagplejens samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende
  opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder:

  ”Den gode overgang til børnehave”.
  Paddehatten

  1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?
  • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og kontaktpædagogen.
  • Ved særlige omstændigheder, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager. Samtalen kan forekomme i børnehaven eller i dagplejen.
  • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang.

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?
  • En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt. (Gerne flere besøg om muligt).
  • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

  3. Hvem mødes om overgange?
  • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget.
  • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”

  4. Hvad mødes vi om?
  • Målet for et børnehavebesøg er:
  At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
  Møde den nye kontaktpædagog.
  Evt mulighed for at tage billeder af institutionens lokaliteter.
  Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?
  • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen.
  Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
  Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?
  Hvordan er barnets selvhjulpenhed?

  6. Hvilke roller har vi hver især?
  • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår kontaktpædagogen ringer om overlevering.

  7. Hvordan inddrages forældrene?
  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
  • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
  • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet.
  • Vi forventer at dagplejerne forbereder forældrene til det der sker i børnehaven herunder at der er tid til en indkøring.

  Aftaler

  Dagplejerne må gerne komme på besøg på legepladsen ud over ved overleveringer

 • Skovkanten

  Dagplejens samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende
  opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder:

  ”Den gode overgang til børnehave”.

  Mellem Skovkanten og dagplejen

  1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?
  • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og kontaktpædagogen.
  • Ved særlige omstændigheder, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager. Samtalen kan forekomme i børnehaven eller i dagplejen.
  • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang.

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?
  • En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt.
  • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

  3. Hvem mødes om overgange?
  • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget.
  • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”

  4. Hvad mødes vi om?
  • Målet for et børnehavebesøg er:
  At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
  Møde den nye kontaktpædagog.
  Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?
  • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen.
  Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
  Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?
  Hvordan er barnets selvhjulpenhed?

  6. Hvilke roller har vi hver især?
  • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår kontaktpædagogen ringer om overlevering.

  7. Hvordan inddrages forældrene?
  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
  • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
  • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet.

 • Sneglehuset

  Dagplejens samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende
  opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder:

  1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?
  • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og kontaktpædagogen.
  • Ved særlige omstændigheder, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager, evt. andre tværfaglige samarbejdspartnere. Samtalen kan forekomme i børnehaven eller i dagplejen.
  • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang.

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?
  • En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt.
  • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

  3. Hvem mødes om overgange?
  • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget.
  • Sneglehuset tilstræber et forbesøg hos dagplejer og et genbesøg efter opstart i børnehave.
  • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering over Teams, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”

  4. Hvad mødes vi om?
  • Målet for et børnehavebesøg er:
  At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
  Møde den nye primærpædagog.
  Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.
  • Som overgangsmarkør vil Sneglehuset udlevere sange til dagplejer og barnet med de sange de synger i børnehaven, for at sikre genkendelighed for barnet.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?
  • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen/Teams.
  Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
  Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?
  Hvordan er barnets selvhjulpenhed?
  Kender barnet nogen i institutionen?

  6. Hvilke roller har vi hver især?
  • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår kontaktpædagogen ringer om overlevering.
  • Sneglehuset indkalder til møde i Teams.
  • Sneglehuset tager initiativ til genbesøg i dagplejen

  7. Hvordan inddrages forældrene?
  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
  • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
  • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet.

 • Stjerneblomsten

  Dagplejens samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende
  opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder:

  ”Den gode overgang til børnehave”.

  Lavet mellem Stjerneblomsten/Udebørnehaven og Dagplejen

  1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?
  • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og kontaktpædagogen.
  • Ved særlige omstændigheder, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager. Samtalen kan forekomme i børnehaven eller i dagplejen.
  • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang.

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?
  • En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt.
  • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

  3. Hvem mødes om overgange?
  • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget.
  • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”

  4. Hvad mødes vi om?
  • Målet for et børnehavebesøg er:
  At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
  Møde den nye kontaktpædagog.
  Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?
  • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen.
  Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
  Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?
  Hvordan er barnets selvhjulpenhed?

  6. Hvilke roller har vi hver især?
  • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår kontaktpædagogen ringer om overlevering.

  7. Hvordan inddrages forældrene?
  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
  • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
  • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet.

 • Trekløveren

  Dagplejens samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende
  opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder:

  ”Den gode overgang til børnehave”.

  1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?
  • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og pædagogen.
  • Ved særlige omstændigheder, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager. Samtalen kan forekomme i børnehaven eller i dagplejen.
  • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang.

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?
  • En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt.
  • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

  3. Hvem mødes om overgange?
  • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget.
  • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”

  4. Hvad mødes vi om?
  • Målet for et børnehavebesøg er:
  At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
  Møde den nye pædagog.
  Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?
  • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen.
  Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
  Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?
  Hvordan er barnets selvhjulpenhed?
  Under 3 år før børnehave start – Hvordan er barnets rutiner? (Behov, sut, mad, søvn)

  6. Hvilke roller har vi hver især?
  • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår pædagogen ringer om overlevering. (gerne i tidsrummet 12.30-13.30)

  7. Hvordan inddrages forældrene?
  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
  • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
  • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet.

  Lokale aftaler:
  • Ved besøget i Trekløveren, når et barn skal starte, aftales der hvilke sange der er aktuel at kende til, før opstarten.
  • Der er altid mulighed for at komme på besøg i Trekløveren, dagplejer ringer og aftaler.
  • Der er yderligere en mulighed for dagplejen at deltage i fællessang om fredagen. (ml. 9.00 og 9.30) Blot ring og aftal at I kommer.
  • Generelt er der altid mulighed for at kontakte Trekløveren, som meget gerne vil samarbejde med dagplejen.
  • Forældrene er også altid velkommen til at kontakte Trekløveren, og aftale besøg.
  • Ved opstart før 3 års alderen, kontakter dagplejer/dagplejepædagog Trekløveren, med en overlevering, hvis der er skriftlig samtykke fra forældrene.
  • Børnehaven kan ringe og aftale at gå på genbesøg i dagplejen.

 • Uhrhøj børnehave

  Dagplejens samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende
  opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder:

  ”Den gode overgang til børnehave Uhrhøj”.

  1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?
  • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og kontaktpædagogen.
  • Ved særlige omstændigheder, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager. Samtalen kan forekomme i børnehaven eller i dagplejen.
  • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang.

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?
  • En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt.
  • Dagplejerne må besøge Gaia og Børnegården Uhrhøj lige så meget som de har lyst til.
  • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

  3. Hvem mødes om overgange?
  • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget.
  • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”

  4. Hvad mødes vi om?
  • Målet for et børnehavebesøg er:
  At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
  Møde den nye kontaktpædagog.
  Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?
  • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen.
  Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
  Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?
  Hvordan er barnets selvhjulpenhed?

  6. Hvilke roller har vi hver især?
  • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår kontaktpædagogen ringer om overlevering.

  7. Hvordan inddrages forældrene?
  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
  • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
  • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet.

 • Valhalla

  Dagplejens samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende
  opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder:
  ”Den gode overgang til børnehave”.

  1.Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?
  *Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og primærpædagogen.
  *Ved særlige omstændigheder der vedrører barnet, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager. Samtalen forekommer i børnehaven eller i dagplejen. Dagplejen er mødeleder.
  *Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang. (se pkt.7)

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?
  *En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt.
  *Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

  3. Hvem mødes om overgange?
  *Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige primærpædagog eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  *Der aftales en tidsramme for besøget.
  *Under besøget laves der en aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”

  4. Hvad mødes vi om?
  Målet for et børnehavebesøg er:
  At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
  Møde den nye primærpædagog.
  Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?
  Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen.

  Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
  Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?
  Hvordan er barnets selvhjulpenhed?
  6. Hvilke roller har vi hver især?
  *Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  *Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  *Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår primærpædagogen ringer om overlevering.

  7. Hvordan inddrages forældrene?
  *Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
  *Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
  *I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet. Dagplejepædagogen giver ledelsen i Valhalla besked hvis der ikke er et samtykke.

  Lokale aftaler
  I Valhalla starter dagpleje børn i Midgård. Der er der 5 grupper, Jætter, Aser, Mimer, Gimler og Alfer, hvor børnene er i alderen 0-4 år. I Midgård har hvert barn en plakat, hvor der er fotos af det enkelte barns familie, tætte relationer, husdyr mm. Dagplejer opfordre til at forældrene medbringer dem fra start.
  Dagplejen er velkommen i Valhalla, ring gerne først.
  ”Mariehønen Evigglad” og ”Se min kjole” bruges både i dagplejen og i børnehaven

 • Ødsted Jerlev børnehave

  Dagplejens samarbejdsaftale tager udgangspunkt i følgende
  opmærksomhedspunkter fra B. & U’s folder:

  ”Den gode overgang til børnehave”.

  Mellem Ødsted Jerlev Børnehus og dagplejen

  1. Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?
  • Dagplejen og forældre laver hjernen og hjertet, når barnet er 2,9 år. Det er grundlaget for overgangssamtalen, som er en telefonsamtale, i mellem dagplejeren og kontaktpædagogen.
  • Ved særlige omstændigheder, skal der være en overleveringssamtale, hvor børnehaven, forældre, dagplejer og dagplejepædagog deltager. Samtalen kan forekomme i børnehaven eller i dagplejen.
  • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger for at sikre den gode overgang.

  2. Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?
  • En måned før start kontakter dagplejeren børnehaven med henblik på besøg, der hvor det geografisk er muligt.
  • Hvor det ikke er muligt bliver overleveringen udelukkende pr. telefon.

  3. Hvem mødes om overgange?
  • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget.
  • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, der hvor forældrene har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave”

  4. Hvad mødes vi om?
  • Målet for et børnehavebesøg er:
  At barnet ser og oplever de fysiske rammer for at kunne forberede sig til børnehave.
  Møde den nye kontaktpædagog.
  Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden.

  5. Hvilke oplysninger skal overleveres?
  • Ud over hjernen og hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen.
  Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
  Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?
  Hvordan er barnets selvhjulpenhed?

  6. Hvilke roller har vi hver især?
  • Dagplejeren indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til mødet i børnehaven.
  • Ved dagplejerens besøg i børnehaven aftales hvornår kontaktpædagogen ringer om overlevering.

  7. Hvordan inddrages forældrene?
  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
  • Forældrene forpligter sig til selv at kontakte børnehaven med henblik på den gode overgang for barnet.
  • I tilfælde af at der ikke ligger skriftlig samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet.