Vibeke Wounlund Dagplejer
Send e-mail Telefon: 26116933 Adresse: Esbern Snares vej 8, Vejle

VELKOMMEN I MIN DAGPLEJE.

I mit arbejde med børnene ligger jeg stor vægt på at børnene skal være trygge og trives i dagplejen.
Jeg arbejder ud fra Vejle kommunes inklusions politik, med fokus på at alle har ret til at føle sig som en del af et fællesskab.
Jeg arbejder samtidig ud fra de nye styrkede lærerplaner, og værner om børnenes ret til at lege, øve, lærer og udvikle sig.
Jeg er bevidst om, at jeg er en vigtig figur og rollemodel i børnenes børneliv, og det ansvar tager jeg alvorligt.
Jeg bor med skoven næsten lige i baghaven, og vi bruger den meget, vi kan kigge efter liv i skovbunden eller lukke øjnene for bedre at kunne hører fuglene, eller hvad vi nu bliver optaget af.
Det fine stisystem der er i Vinding, ligger op til gode gåture, der er masser af legepladser, og generelt god mulighed for udvikling og læring.
Jeg vægter min frihed sammen med børnene meget højt, og planlægger dagen på børnenes præmisser.

Vi går i legestue en dag om ugen, sammen med 2 andre kollegaer, hvor jeg modtager børnene deroppe, og de skal ligeledes hentes der.
I det vi har børnene i vores små grupper hjemme, er legestuen et godt læringsmiljø, til at udvikle sociale kompetencer i større grupper.
Vi laver også fælles arrangementer i legestuen, hvor vi markerer de forskellige højtider, Jul, påske, Sankt hans, fastelavn osv., vi laver også bedsteforældredag og en eftermiddag for forældrene.

Jeg vægter et godt forældresamarbejde meget højt, og ønsker der skal være en god dialog om barnets udvikling, trivsel og sundhed.

Jeg er tilknyttet en dagplejepædagog, og vi har et godt og tæt samarbejde omkring børnenes trivsel og udvikling.

Jeg har igennem årene deltaget i en lang række relevante kurser og efteruddannelser, seneste omkring ”de nye styrkede lærerplaner” og ”Barnets første 1000 dage”

Jeg er født i 1971
Gift med Henrik
2 børn (årgang 1995 og 1998) og 3 bonus børn (årgang 2003 og 2005) ingen hjemmeboende.
Dagplejer siden 1997
Dagplejehjemmet er røgfrit og vi har ingen husdyr.

Jeg glæder mig til at byde Jer velkommen indenfor.