Inger Sørensen Dagplejer
Send e-mail Telefon: 30544673 Adresse: Petershøjvej 19, Vejle

Velkommen i dagpleje hos Inger

Jeg hedder Inger og er født i 1969. Jeg har været dagplejer siden 2010 og sætter stor pris på mit arbejde og
de glade stunder, som børnene og jeg har sammen. Jeg bor på Uhrhøj i et røgfrit hjem uden husdyr. Her bor
jeg sammen med min mand Bo og vores 3 børn fra henholdsvis 1999 og 2002.

Hverdagen i dagplejen
For mig er min vigtigste opgave som dagplejer at give barnet tryghed og nærvær samt at støtte og guide
barnet gennem de første leveår. Jeg arbejder ud fra et børnesyn, hvor den tætte relation, følelsen af at
blive anerkendt og tiden til at være barn i det hjemlige miljø er i centrum. Deri ligger også barnets ret til at
lege, øve, lære og udvikle sig i forskelligt tempo.

I min dagpleje er vi meget ude. Vi er ofte i haven, hvor vi har et dejligt legehus med sandkasse, en
rutschebane samt mulighed for at køre på små scootere. Andre dage udforsker vi nærmiljøet, bl.a. ved at
tage en tur i skoven med madpakker eller mødes med dagplejere i området. Jeg bruger naturen som et rum
for børnenes udvikling og læring, hvor de får lov til at være nysgerrige og forholde sig prøvende samt
kritiske til verden omkring sig.

Tiden bliver naturligvis også tilbragt indendørs, hvor vi bl.a. hygger med sanglege, puslespil, bøger og yoga.
Jeg sørger her for at tilpasse udfordringerne ift. alder og udvikling og ligger vægt på, at barnet ses, høres og
forstås i den pædagogiske praksis.

Legestue
Vi er én gang om ugen i heldagslegestue i Dagplejens hus, hvor barnet afleveres og hentes. Her lærer
barnet, gennem leg og sjove aktiviteter, at omgås en fast og større gruppe af børn og andre dagplejere.

Mad og måltider
Jeg sørger for mad til barnet i løbet af dagen. Jeg ønsker at lære barnet gode kostvaner og tilbyder derfor
en sund og varieret kost ud fra sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Forældresamarbejde
Forældresamarbejde vægter jeg højt, da et godt samarbejde mellem dagplejer og forældre sikrer de bedste
betingelser for barnets trivsel. For mig er et godt forældresamarbejde indbegrebet af positiv dialog præget
af åbenhed og tillid. Indholdet i vores daglige dialog handler både om barnets udvikling og læring samt de
små, sjove øjeblikke, hvad barnet er optaget af og de værdifulde børnefælleskaber. Disse stjernestunder er
jeg engang i mellem heldig at fange på billeder, som jeg gerne deler med jer på Day Care/Aula.

Dagplejepædagogen
For at give barnet og forældrene en god og tryg opstart i dagplejen afholdes der et møde hos mig, hvor
dagplejepædagogen deltager. Yderligere får vi jævnligt besøg af vores dagplejepædagog. Hun er også min
sparringspartner, når og hvis jeg har brug for det.

Kurser
Jeg bruger dagligt redskaberne fra de foredrag samt kurser, heriblandt Inklusion, De styrkede læreplaner og
ICDP, jeg har deltaget i.

Glæder mig til at møde jer.