Arbejdsmiljøpris 2023

Yoga- og ergonomiprojekt for dagplejerne i Vejle Kommune vinder Arbejdsmiljøprisen 2023


Træning og ergonomi har det seneste 2,5 år været i fokus hos Vejle Kommune, hvor en yogalærer og en ergoterapeut har været ansat til at mindske fysiske belastninger for kommunens dagplejere. Indsatsen vinder nu Arbejdsmiljøprisen 2023 i kategorien Ergonomi.

Arbejdet med små børn i eget hjem indebærer mange tunge løft og krævende
arbejdsstillinger, som på sigt kan føre til fysiske belastninger og nedslidning. Derfor har man på dagplejeområdet i Vejle Kommune de seneste 2,5 år haft fokus på at styrke den mentale og fysiske trivsel blandt kommunens dagplejere gennem bevægelse og øget fokus på ergonomi i hverdagen.

Indsatsen har blandt andet budt på yogaundervisning og udlevering af udstyr i form af yogamåtter, instruktionsbøger og kort, som kan sætte gang i øvelser med børnene. Det vedvarende fokus på ergonomi belønnes nu med Arbejdsmiljøprisen 2023 i kategorien Ergonomi.

Arbejdsmiljørådets formand, Cristina Lage, fremhæver, hvordan udvikling af arbejdsmiljøet og fokus på kerneopgaven går hånd i hånd.

”Der er nogle helt særlige arbejdsmiljømæssige hensyn at tage, når arbejdet foregår i eget hjem. Det er fantastisk at se, hvordan dagplejen i Vejle Kommune formår at understøtte dagplejerne i at løse kerneopgaven samtidig med, at de styrker de ergonomiske forhold gennem innovative løsninger i form af yogaprogrammer. Der er et bredt samarbejde om indsatsen, som har givet positive resultater – både i forhold til færre smerter og dagplejernes psykiske velbefindende. Jeg noterer dertil, at fagligheden står centralt, da der er ansat en
ergoterapeut, og det er mit håb, at den fortjente hæder kan inspirere andre arbejdspladser til at iværksætte lignende tiltag,” siger Cristina Lage.

Positive tilkendegivelser fra dagplejerne
I bedømmelsen lægger Arbejdsmiljørådet blandt andet vægt på, at der er en fin
tilkendegivelse af resultater blandt dagplejerne. I en spørgeskemaundersøgelse fremgår det nemlig, at de fleste oplever en positiv forskel i hverdagen, både i forhold til fysiske smerter og mentalt overskud.

“Det er fantastisk, at vi har kunnet implementere bevægelse ind i dagligdagen, så både børn og ansatte får hjælp. En af dagplejerne laver eksempelvis et fiktivt eventyr hver måned, som er bygget op omkring de skavanker, hun har. Så skaber hun en historie med et tilhørende yogaprogram hver dag, og til sidst kan børnene den udenad. Der er både gevinster for børnene, men så sandelig også for dagplejeren,” siger Tonny Sejrup, Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant i Dagplejen Vejle Kommune.

Om Dagplejen Vejle Kommune
Dagplejen i Vejle Kommune består af 150 dagplejere, der hver passer 4 børn i eget hjem. Derudover er der 10 dagplejepædagoger, som fører tilsyn, en leder, en souschef, 2 HK’er, en flyver (vikar) og en frikøbt tillidsrepræsentant.