Connie Kjær Sørensen Panduro Dagplejer
Send e-mail Telefon: 30544421 Adresse: Margrethevej 8, Vejle/Skibet

Jeg hedder Connie Panduro, er årgang 1965 og er gift med Søren. Vi har to børn, hvoraf kun det ene er hjemmeboende. Til husstanden hører også et par indekatte. Mit hjem er røgfrit både i- og udenfor åbningstiden. Jeg har været dagplejer siden april 2004.

Det jeg brænder mest for i mit job er, at følge børnenes udvikling. Jeg vægter meget højt, at børnene bliver selvstændige individer med troen på sig selv. Desuden er det vigtigt for mig, at give børnene en hverdag med tryghed og nærvær, og at det enkelte barn føler sig ”set”. Jeg planlægger min hverdag så børnenes forskellige udviklingsområder tilgodeses, i forhold til barnets nærmeste udviklingszone (NUZO teorien), og tager udgangspunkt i børnenes interesser (ICDP). Jeg forsøger at gøre børnene så selvhjulpne som muligt for alderstrinnet, ved blandt andet at lære dem at tage tøjet af og på, kravle op og ned mm. Børnene deltager også i daglige gøremål som f.eks. borddækning, oprydning mm. Jeg holder også af, at udvikle børnenes kreativitet. I min have er der legeplads med god plads til leg og fysisk aktivitet. Jeg har også et lille drivhus, hvor vi dyrker grøntsager mm. Jeg følger dagplejens mad- og måltidspolitik samt sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Jeg køber en del varer økologiske, men er ikke konsekvent på det område.

Jeg bruger mit nærmiljø til blandt andet gåture, lege på legepladsen, følge årets gang i naturen, besøge mine kollegaer, en tur på biblioteket efter spændende bøger, motorisk træning mm.

I dagplejen holder vi også traditionerne i hævd. Vi fejrer blandt andet fødselsdage, jul, fastelavn og andre lignende mærkedage.

En gang om ugen går jeg i heldagslegestue med mine kollegaer. Herved skaber børnene fra min dagpleje relationer til de andre børn og voksne, og det kommer dem blandt andet til gavn, når de skal i gæstepleje, og forbereder dem på overgangen til en større børnegruppe når de skal videre til børnehaven.

I legestuen laver vi fælles aktiviteter som for eksempel fejring af mærkedage, kreative aktiviteter, musik og sang mm. Derudover fungerer legestuen som et sted, hvor jeg som dagplejer kan bruge mine kollegaer som sparringspartnere.

Jeg samarbejder også med min dagplejepædagog, som kommer på såvel anmeldte som uanmeldte besøg hos mig. Jeg bruger hende som sparringspartner i mit daglige arbejde.

Jeg har været dagplejer ved Vejle kommune siden april 2004. Før min tid som dagplejer har jeg arbejdet som beskæftigelsesvejleder. Deraf udspringer min store interesse for kreativt arbejde.

Jeg har deltaget i de kurser og uddannelser, kommunen har tilbudt, f.eks førstehjælp, dagplejeruddannelsens grundmodul, børns kompetenceudvikling, børn og natur, børns udtryksformer, arbejdet med risikobørn og -unge, ICDP, yoga samt den styrkede pædagogiske læreplan.

Jeg vægter et åbent og ærligt forældresamarbejde meget højt.