Dorte Kristensen Dagplejer
Send e-mail Telefon: 24879801 Adresse: Elmevej 3, Bredsten

Mit navn er Dorte årgang 1970 jeg er gift med Jesper, vi har hunden Max og 3 drenge (årgang 1993, 1999 og 2003) den yngste bor hjemme. Vi bor Elmevej 3 - tæt på børnehaven Troldebo. Vores hjem er røgfri. Som person er jeg positiv og har let til smil.

Jeg har været dagplejer siden 2000 dog med en pause hvor jeg læste til pædagogisk assistent fra UCSYD Kolding, derefter var jeg et par år i skibet børnehus- vuggestuen.

Jeg brænder for det pædagogiske arbejde med børnene, og arbejder ud fra de styrkede pædagogiske læreplaner. Jeg har fokus på at barnet er i trivsel og udvikler sig ud fra nærmeste udviklingszone. Ser og følger det enkelte barn så det udvikler sig i eget tempo da hvert barn har en værdi i sig selv. Der er ro og nærvær til leg, læring og fordybelse. Jeg vægter at guide, understøtte og vejlede børnene I deres legerelationer da leg udvikler og skaber læring. For mig er det vigtigt med gode relationer børnene imellem og til mig, da det skaber tryghed og grobund for udvikling. Det gode Samarbejde mellem mig og jer som forældre har stor betydning for jeres barns trivsel i dagplejen.

En gang om ugen mødes vi med andre dagplejer I hallen, da har vi fokus på motorik og sociale relationer. Ligeledes er vi I heldags legestue en gang om ugen hvor vi laver forskellige aktiviteter med børnene og de lære at indgå i andre og større sammenhænge.

Jeg laver månedsplan med fokus på læring og aktiviteter men tager altid udgangspunkt i barnets trivsel på dagen. Kommunikationen mellem jer forældre og mig vil foregå på Aula, - ligeledes med billeder.

Dagplejepædagogen kommer jævnligt på besøg. Vi har en god sparring om hvert enkelt barn og om gruppen som helhed.