Overgang fra hjem til dagpleje

I dagplejen har vi fokus på at skabe en god overgang for alle børn, når de skal i pasning for første gang.

Her samarbejder vi tæt med sundhedsplejen, hvor vigtig viden omkring barn og familie bliver givet videre, hvis forældrene ønsker dette - for netop at sikre at alle familier får en god opstart med deres barn.

Når forældre har fået plads til deres barn i dagplejen, inviteres de til et opstartsmøde hos dagplejer. Her deltager altid en dagplejepædagog, sammen med dagplejer, og sundhedsplejen kan inviteres med hvis det er relevant.

Vi har en fælles ramme for opstartsmødet, så vi får spurgt familien omkring væsentlige forhold, der kan have betydning for den gode opstart for barnet.

Vi stiller os altid til rådighed for vejledning og spørgsmål fra forældre, i forbindelse med opstarten af barnet i dagplejen.

I følgende link kan der læses mere omkring den gode overgang fra hjem til dagpleje:
https://sundhedsplejen.vejle.dk/graviditet-og-boern-0-6-aar/den-gode-overgang-fra-hjemmet-til-dagtilbud/