Forældrebestyrelse

I dagplejen er der nedsat en forældrebestyrelse.

Der er valg til bestyrelsen hvert år.

Som repræsentant i forældrebestyrelsen er man valgt for en 2 årig periode, og som suppleant for en 1 årig periode. Suppleanter inviteres altid med til bestyrelsesmøderne, men har ingen stemmeret.

Bestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, hvor der vælges en formand og en næstformand.

Herudover sidder der en medarbejderrepræsentant for dagplejerne, 1 dagplejepædagog og dagplejeleder.

Der afholdes møder 4 x årligt a´2 timers varighed.

Forældrebestyrelsen arbejder ud fra grundlaget i styrelsesvedtægterne i Vejle Kommune

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/boern-og-familie/boernepasning/tilsyn-og-vedtaegter/

Der udarbejdes en lokal forretningsorden i dagplejens forældrebestyrelse.

  • Forældrebestyrelsens opgaver/indflydelse handler bl.a. om at drøfte:
  • Principper for det pædagogiske arbejde i dagplejen
  • Principper for dagplejens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud og fra dagpleje til børnehave
  • Principper for samarbejdet mellem hjem og dagpleje
  • Principper for dagplejens budget vedr. de børnerelaterede konti
  • Principper for dagplejens samarbejde med lokalsamfundet
  • Indstillingsret i forbindelse med ansættelse af leder
  • Udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan

Forældrebestyrelsen tager del i dialogen omkring emner som vedrører dagplejen, hvor vi drøfter både udfordringer og tiltag på et generelt niveau, i forhold til den samlede dagpleje.

Forældrebestyrelsen skal høres forinden byrådet/Børn og familie udvalget tager beslutning om væsentlige ændringer for dagplejen, og efter anmodning afgive udtalelser til Børn og familieudvalget.

Der vil også foregå dialogmøder mellem forældrebestyrelser i dagtilbud og BFU.

I bestyrelsen behandles ikke enkeltsager (børn, personale) samt fortrolige oplysninger og private forhold, ligesom tavshedspligten er gældende for repræsentanter i bestyrelsen.

Dagplejeleder udarbejder dagsorden til bestyrelsesmøderne, i samarbejde med formanden i bestyrelsen, og er ansvarlig for udsendelse af dagsorden + bilag 14 dage før bestyrelsesmødet.

Ligeledes udarbejdes et referat, som efter godkendelse sendes ud til alle forældre på Aula.

Alle forældre i dagplejen har mulighed for at kontakte forældrebestyrelsen, hvis generelle emner ønskes drøftet og behandlet i bestyrelsen.


Forældrebestyrelsen 2024:

 

Steffen Andresen Forældrebestyrelsesformand
Send e-mail mobil 29 33 33 65
Sabine Haugsted Hurton Næstformand
Send e-mail mobil 23 81 66 81
Annemette Grøndahl
Send e-mail mobil 40 97 82 01
Louise Overgaard Jensen
Send e-mail mobil 31 31 91 98
Louise Kragelund Tobiasen
Send e-mail mobil 28 96 03 28
Annette Ernst Nielsen
Send e-mail mobil 28 86 64 34
Louise Winther Hansen Suppleant
Send e-mail mobil 40 61 39 92
Pernille Ege Nielsen Dagplejeleder
Send e-mail mobil 24 46 63 13
Heidi N. M. Vilsbøll Dagplejepædagog
Send e-mail mobil 40 18 30 89
Hanne Vieland Ågård Dagplejer medarbejderrepræsentant
mobil 24 63 44 81