Tina Bech Rokholm Dagplejer
Send e-mail Telefon: 30544677 Adresse: Adonisvej 23, Vejle

Velkommen i min dagpleje

Mit navn er Tina Rokholm og jeg er fra årgang 1974, jeg er gift og har 2 piger, årgang 2001 og 2005.
Jeg har været dagplejer siden 2008, som person er jeg glad, positiv og omsorgsfuld i mit samvær med børnene. Mit hjem er røgfrit.

Jeg lægger stor vægt på:
- At give børnene omsorg, nærvær og skabe tryghed, jeg mener at dette er en forudsætning for god trivsel, udvikling og læring.
- At have en struktureret og forudsigelig hverdag for børnene, det giver tryghed for barnet at vide, hvad der skal ske.
- At have et godt forældresamarbejde, det er vigtigt at forældrene er trygge og ærlige og at de siger alt hvad de har på hjertet.
- At synge med børnene, både spontant og til vores daglige samlinger – her bliver børnene trygge ved kendte sange og de bliver stimuleret sprogligt.
- At der både inde og ude er plads og rum til at udfordre sig motorisk.
- At give børnene en sund og varieret kost, jeg lever op til Vejle kommunes kostpolitik – og vi gør altid måltidet til en hyggelig stund.
- At Børnene lærer at vente på tur, hjælpe hinanden, have øje for hinanden – trøster hinanden, sådan at vi bliver en lille gruppe der har det godt sammen.
- At børnene gør alt det de kan selv, de hjælper med at tage tøj af og på, dække bord, hælde op, kravle op af stigen – på den måde bliver børnenes selvværd styrket.
- At skabe en rolig hverdag, hvor vi tager hensyn til børnene og planlægger dagen ud fra hvad børnene kan holde til.
- At have sparring med min dagplejepædagog, hun kommer jævnligt både på anmeldte og uanmeldte besøg. I vil møde hende til vores opstartsmøde.

Vi er rigtig meget ude - enten i haven eller på gå tur i nærmiljøet, hvor vi udforsker naturen.
En gang om ugen er vi i heldagslegestue med andre kollegaer, det giver mulighed for tæt samarbejde. Samtidig giver det børnene mulighed for at skabe venskaber på tværs af dagplejen, det er med til at styrke og udvikle deres sociale kompetencer og gøre dem robuste i forhold til at være i en større gruppe med andre børn og voksne.

Jeg har deltaget i følgende kurser og jeg bruger det alt sammen i min dagligdag.

- Førstehjælp med løbende repetition
- Grundkursus for dagplejen
- ICDP
- Inklusion
- Den styrkende pædagogiske læreplan


På gensyn i min dagpleje - Tina