Liselotte Dupont Hansen Dagplejer
Send e-mail Telefon: 30542874 Adresse: Vestbanevej 34, Vandel

Jeg elsker min hverdag med dagplejebørnene. Det er utroligt livsbekræftende at arbejde med Jeres børn. Det er en livsstil for mig og min familie. Jeg har være dagplejer siden 1995. Jeg er gift med Michael, vi har 2 voksne piger Annemarie og Elisabeth. Vi har ingen husdyr og vi er ikke rygere. For mig er det vigtigt, at vi har det sjovt, at vi griner og har tid til at være nysgerrige og frodybe os og øve os.

I vores hverdag vægter jeg sociale relationer, tryghed og omsorg. Jeg bruger anerkende pædagogik og De styrkede læreplaner. Dagplejen hos mig er i et trygt, genkendeligt og overskueligt miljø.

I hverdagen vægter vi bl.a. at læse, synge, lege, tumle og være kreative, udeliv og motorisk udfoldelse.

Jeg bor i et parcelhus med lukket have op til en lille skov, som vi bruger meget.

Da jeg justerer mig ift. det enkelte barn og gruppen, vil jeg i perioder have særligt fokus på et område f.eks. den sociale kompetence, sprog eller motorik.

En dag om ugen er vi i Vandel Børnehave, sammen med de andre dagplejebørn og mine kollegaer. Vi mødes også af og til i hinandens haver eller bruger vores lokalområde.

I løbet af året fejre vi højtider og traditioner.

Vi får en varieret kost.

I løbet af årene har jeg deltaget i diverse kurser og holdt mig ajour med hvad der rører sig indenfor det pædagogiske arbejde med børn. F.eks. ICDP, Pædagogiske læreplaner og Børns motorik, sansning og bevægelse.

Jeg er en direkte, nærværende og imødekommende person, både overfor Jeres barn, men også overfor Jer som forældre.

I min hverdag har jeg sparring med min pædagog, som kommer på uanmeldte og anmeldte besøg, hvor vi vender hverdagen og det enkelte barns udvikling.

Ring gerne for et uforpligtende besøg.