Forældresamarbejde

I dagplejen vægter vi et godt forældresamarbejde, og ser samarbejdet med forældrene, som fundamentet for at skabe de bedste rammer omkring barnet. Dette nås gennem en daglig dialog mellem dagplejer og forældre, hvor åbenhed og tillid i forhold til hinanden er central, så der ved den daglige aflevering og afhentning tales om barnets hverdag – både det positive og det der kan være svært.

For at give barnet og forældrene en god og tryg opstart i dagplejen afholdes der et møde hos dagplejeren, hvor dagplejepædagogen deltager. Der kan forældrene i ro og fred fortælle om barnet og hvor der også kan italesættes forventninger i mellem alle parter.

I den daglige dialog med forældrene har dagplejer fokus på at fortælle om barnets udvikling og hvilken læring der er fokus på i dagplejen, samt fortællinger om de små sjove øjeblikke, hvad barnet er optaget af og de værdifulde børnefællesskaber.

Vi ønsker et samarbejde, hvor barnet er i centrum, og hvor begge parter er spørgende og lyttende i forhold til barnets forskellige verdener derhjemme og i dagplejen. Dette giver forståelse og respekt for hinandens forskellige værdier og kulturer. Derved sikrer vi optimale betingelser for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse – og vi får et vigtigt indblik i barnets hverdag derhjemme.

Ved behov for råd og vejledning står dagplejeren altid til rådighed for vejledning og information i forhold til barnets trivsel og ved yderlige behov kan forældrene inviteres til et møde, hvor dagplejepædagogen også deltager.