Janni Tofte Bjerre Dagplejer
Send e-mail Telefon: 23703903 Adresse: Varmkærvej 12, Ågård

Hej

Jeg lægger vægt på at give børnene en god oplevelse i dagplejen. Et sted hvor børnene oplever god tid, tid til at lege, tid til hygge, tid til fordybelse og tid til læring. Hvor børnene oplever tryghed og nærvær, samt en daglig rytme, fyldt op med indhold som de kender og er tryg ved.

Det er vigtigt for mig, at børnene føler anerkendelse og de værdsættes for at være lige netop det lille enestående barn, som de er og på den måde opbygge selvværd og mod på livet. Samtidig med skal de lære at indgå i en gruppe med andre børn. Det er fantastisk at opleve, når børnene udtrykker glæde og begejstring, når de igennem leg, hyggestunder og læring viser, at de får noget til at fungere både alene og socialt. Det er alt sammen noget, jeg værdsætter højt.
Alle i gruppen skal have mulighed for at deltage i leg på hver deres udviklingsniveau. Jeg elsker at være den legende voksen, der lader mig inspirere af børnenes leg, hvor jeg byder ind med nye input, der er med til at udvikle legen og børnene, alt efter hvor det enkelte barn er og hvad det har behov for. Igennem en legende tilgang øver børnene sig i at blive selvhjulpen, hjælpe hinanden, og lægge mærke til hinanden.

Vi forsøger at komme ud hver dag, uanset vejr og årstid. Jeg holder meget af at bruge naturen og de omkringliggende smukke omgivelser, hvor jeg bor. Børnene og jeg går mange hyggelige ture i nærområde, vi besøger kalve, heste, får og høns. Vi besøger også legepladser en gang imellem, hvor vi mødes med andre børn og kollegaer. Vi har en ladcykel, som vi bruger til længere ture/udflugter.

Hjemme er vi tit ude i vores have, hvor der er god plads til børne bevægelse, motoriske udfordringer og hvor de kan bruge alle deres sanser. Børnene kan gynge, hoppe, grave i sandkassen eller lege i legehuset, udfordre sig selv i de forskellige lege og læringsmiljøer, der er over hele vores grund.

Musik og sang, rytmik, motorik og læse højt for børnene bruger vi også meget tid på, både ude og inde. Jeg lægger vægt på at følge traditioner og højtider.

Vi går i heldags-legestue en gang om ugen. Her mødes vi sammen med de andre børn og dagplejere fra min gruppe. Dette er med til at styrke børnene i at være sammen i en større børneflok. De øver sig i at indgå i et større børnefællesskab, så de bedst muligt føler sig parat til Børnehavestart.

Som Dagplejer får jeg løbende besøg af min tilknyttende Dagplejepædagog, både anmeldt og uanmeldt besøg. Hun er min sparringspartner, som er med til at kunne give råd og vejledning om det enkelte barns udvikling og trivsel.

Et åbent og ærligt forældresamarbejde er for mig meget vigtig. Forældre skal være trygge og have tillid til at have deres barn hos mig – trygge forældre er første skridt i retning af trygge børn og jeg vil gøre mit til at I og jeres barn skal føle sig velkommen. Et godt og trygt forældresamarbejde skaber den bedste tryghed, trivsel og læring for jeres barn.

Jeg hedder Janni er fra den fineste årgang 1973. Jeg er gift med Kristian, sammen har vi en dreng (2012) og en pige (2009). I huset er der to beboere mere, en lille hund (Lady) samt en kat (Smilla). Jeg er uddannet pædagogisk assistent og har været dagplejer siden oktober 2017. De foregående 24 år har jeg arbejdet på døgninstitutioner for borgere med fysisk og psykisk handicap.

Jeg tager imod dit barn med omsorg, glæde og åbne arme.