Inger Marie Sort Dagplejer
Send e-mail Telefon: 29350331 Adresse: Holger Danskes Vej 10, Mølholm/Vinding

Hvem er jeg: Jeg hedder Inger Marie og er fra 1985.

Hvor bor jeg: Jeg bor på ringvejen i Vinding.

Hvem kan du møde i mit hus: Min kæreste Martin, vores to drenge Mathias (2008) og Tobias (2013), og vores kat Freja.

Hvornår er jeg startet: Jeg er startet som dagpleje i okt. 2022.

Hvad har jeg lavet før: Jeg er uddannet pædagog i 2011. Jeg har arbejdet i børnehave i 2 år og i vuggestue i 8 år.

I min hverdag lægger jeg vægt på:

  • Ro og nærvær
  • Understøtte barnets udvikling
  • Styrte barnets motorik
  • Styrke barnet sprog (ved at synge, læse bøger og sætte ord på det barnet gør)
  • Selvhjulpenhed (børn kan mere en vi tror)
  • At følge barnets spor
  • Komme rundt i nærmiljøet (der er flere legepladser og små skove i området)
  • At skabe gode legerelationer


Mine fysiske rammer: Når du/I kommer ind hos mig, træder du/I ind i en garderobe i børnehøjde. På værelset er der forskellige læringsmiljøer. Der er plads til både leg og fordybelse med diverse legetøj og et lille læsehjørne, der altid står klar med bøger. Alt i børnehøjde. Der er også plads til at lave motoriske lege. Når børnene kommer om morgenen, møder de et værelse der indbyder til leg, med legetøj der står klar.
Børnene kommer til at lege i både vores køkken alrum og på værelset, som ligger i forlængelse heraf. Udenfor kan vi lege i vores store have, grave i sandkassen, samt kører på scooter i indkørslen. Jeg holder meget af at komme ud, og lade børnene bruge deres kroppe.

Forældresamarbejde: Jeg lægger stor vægt på godt forældresamarbejde gennem åben dialog om barnet. For mig er det vigtigt at vi får talt sammen om, hvad der rører sig omkring barnet, og hvordan barnet løbende trives og udvikles.

Dokumentation: Jeg dokumenterer min hverdag med børnene ved brug af billeder og film, som deles med dig/jer via aula.

Måltider: Hos mig spiser vi varieret, børnene får både brød og varmt mad, samt frugt og grønt.

Legestue: Jeg er i heldags legestue 1 gang om ugen, hvor vi mødes med 3 andre dagplejer og deres børn. Legestuen er en platform, hvor vi kan arbejde med nye relationer, og styrke vores sociale fællesskaber.

Dagplejepædagog: Som dagpleje i Vejle kommune, er jeg tilknyttet en dagplejepædagog. Hun kommer af og til forbi, for at hører hvordan det går, både med mig og ikke mindst børnene. Jeg kan bruge hende som en sparringspartner, hvis der er noget omkring børnene som jeg er nysgerrig på. I vil også møde hende, i forbindelse med opstarten i dagplejen, hvor hun kommer og fortæller om dagplejen.