Christina Egelund Hansen Dagplejer
Send e-mail Telefon: 23714077 Adresse: Bovænget 22, Smidstrup , Smidstrup/Skærup

Jeg lægger stor vægt på, TRYGHED, ÆRLIGHED og ÅBENHED, så alle kan føle sig
velkommen hos mig.
Hos mig er bevægelse det gennemgående tema. Vi danser, hopper, gør gymnastik, laver
yoga, løber mm. Alt sammen mens vi synger, hører musik, rimer og snakker fjolle sprog. Jeg
tror på, at har barnet styr på motorikken, lærer det bedre.

Jeg tilrettelægger dagen og dagens aktiviteter efter det enkelte barns behov. Børnenes
hverdag, er i faste rammer og med disse føler børnene sig trygge.

Jeg prøver at være, en nærværende og tydelig voksen, der viser det enkelte barn,
anerkendelse og forståelse. Følger barnets initiativ, samt sætter ord på handlingerne.

Vi er meget ude, børnegruppen og vejret tillader det. Det kan være i “bare” 15 min. Måske er
vi “kun” i haven, hvor vi leger i sandkassen, kører på køretøjer, hopper, øver balance. Måske
går vi en tur, hvor vi studerer naturen, hopper i vandpytter, går på besøg hos en kollega. Der
er rigtig meget man kan når man er ude, det er kun fantasien der sætter grænser.

Vi er i heldagslegestue en gang om ugen. Her lærer børnene at være del af en større gruppe,
hvilket er god træning inden de drager i børnehave. Det er en dag både børn og voksne
glæder sig til.

Jeg har løbende været på kursus i b.la : Grundforløb for dagplejere, ICDP (relation mellem
barn og voksen), inklusion, for tidlig fødte børn og hvert andet år får jeg genopfrisket mit
førstehjælp. Jeg deltager løbende i efteruddannelser og forskellige kursuser for at
dygtiggøre mig, så jeg kan give det bedste til børnene.

Jeg samarbejder sammen med dagplejepædagog - til sparring og
udvikling af den pædagogiske praksis - Også kommer hun på tilsyn hos mig

Jeg er årgang ‘80 og har været dagplejer siden sommeren 2012. Jeg er gift med Michael og
sammen har vi 3 børn, Oscar fra 2004, Caroline fra 2007 samt Frederikke fra 2009.
Vores hjem er røgfrit, allergi-venligt og vi har ingen kæledyr.