Majbritt Haun Brandtlund Dagplejer
Send e-mail Telefon: 21378749 Adresse: Skovlunden 91, Thyregod

I min dagpleje bliver i mødt med et værdigrundlag om at ”alle børn gør det bedste de kan under de forudsætninger de har”.

I vil når I starter i min dagpleje blive mødt at et stort fokus på relationsarbejdet. I som forældre og jeres barn skal føle jer trygge ved at komme her, da tryghed fører til trivsel, som er vigtig byggesten for udvikling og læring.

Jeg arbejder ud fra en struktureret tilgang hvor de fleste at dagens gøremål og aktiviteter ligger faste, da genkendelighed skaber meningsfuld plads til læring og kreativitet. De spontane stunder som opstår i løbet af dagen, opstår netop igennem kreativitet og det at følge barnets spor i en leg.

Jeg er grønne spirer dagplejer og vi bruger derfor naturen og uderummet hver dag som læringsmiljø. Vi følger årets gang gennem naturen og studerer, undres og udfordres gennem alt naturen giver os.

Dagplejen i Vejle kommune har vundet Arbejdsmiljøprisen 2023 for deres arbejde med ergonomi og Yogaforløb, vi har derfor hver dag fokus på at børnene og jeg laver små yogaøvelser, det skaber gode motoriske færdigheder for børnene og vedligeholder min krop i arbejdet som dagplejer.

Børnene bliver gennem fokusset på ergonomi mere selvhjulpne, idet de selv er med til at kravle op og ned at puslebordet og op til håndvasken når der skal vaskes fingre.

Vi arbejder en del med begrebet ”at være selvhjulpen” gennem NUZO (nærmeste udviklingszone) hvor de små lærer gennem de store, da det at kunne mestre noget selv og viderebringe det til andre, giver fællesskabsfølelse.

Jeg vægter forældresamarbejdet i min dagpleje rigtig højt, I skal føle jer trygge, turde stille spørgsmål til min praksis, så det er vigtigt med et godt samspil, synlighed og dialog.

Jeg arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, hvor jeg har fokus på både kernegrundlaget og de forskellige læreplanstemaer, så vi får skabt et godt fundament for jeres barns trivsel, udvikling og læring.

Min pædagog kommer forbi ved opstart af jeres barn og ca. hver 8. uge, hvor vi sammen kigger på fagligheden af mit arbejde med jeres barn, en vigtig sparring i mit arbejde.

Vi går i heldagslegestue en gang i ugen, hvor vi er sammen med en mindre gruppe af børn og en anden voksen. Både børnene og jeg nyder denne dag, hvor der som oftest opstår nye fællesskaber på tværs at gruppens børn.

Jeg er født i 1987, mor til Sophia fra 2010 og William fra 2012, bor sammen med Dennis som er kranfører, i et skønt parcelhus i Skovlunden, med kort afstand til skoven.

I husstanden bor også Harry kanin, som er en del af børnenes hverdag her, samt labradorhunden Solvej, som børnene møder ved få lejligheder.

Jeg har været ansat i Dagplejen siden efteråret 2017. I 2022 blev jeg uddannet pædagogisk assistent og har i en periode herefter fungeret som flyvende gæstedagplejer i hele Dagplejen i Vejle kommune, inden jeg kom hjem som dagplejer igen i starten af 2023.

I min fritid arbejder jeg i specialen på et pædagogisk botilbud for handicappede psykiatriske mennesker, jeg har derfor en stor viden både fra det almene tilbud og specialen.
Jeg nyder også at bruge min fritid til hest, som en aktiv rytter, sammen med min datter.

Jeg har kursus i medicinhåndtering, førstehjælp og brandbekæmpelse og deltager løbende i nye kursus, som er relevante for min praksis.