Sten Røjbæk Dagplejer
Send e-mail Telefon: 30543271 Adresse: Søndervang 55, Give

Jeg hedder Sten Røjbæk født i 1964.

Jeg vor sammen med Birgit Smedegaard Marqaurt, som også er dagplejer. Vi har vores datter fra 2005 boende hjemme. Samt 2 drenge fra 1991 og 1993, der er fløjet fra reden. Jeg startede som dagplejer i marts 2009.
Vi er begge ikke rygere.

Birgit og jeg fungerer lidt som en stordagpleje, hvor vi alt efter årstiden deler os op, så de store børn kan komme ud hver dag. Vi arbejder ud fra et godt børneliv, hvor børnene kan være i faste rammer og genkendelighed, samt at vi gerne følger børnenes spor og behov og initiativer i hverdagen. Vi går meget op i vores drivhus, urtehave, bærbuske. Vi samler frø og sår dem og ser hvad de kan blive til. Selvom vi fungere som en stordagplejer, så har vi hver vores legestue dag, hvor børnene møder ind om morgenen og bliver hentet om eftermiddagen. Her udveksler vi ideer og støtter hinanden, og børnene oplever større børnefællesskaber. Jeg vægter også at hjælpe børnene til at udvikle en robusthed, samt rummelighed overfor andre børn og voksne, men også kunne udtrykke sine egne meninger.

Har et 40 m2 stort værelse, hvor vi har skum hynder så børnenes motorik kan styrkes med hoppe, rutsje, balance og tumle. Ude har vi en nedgravet sandkasse, legehus, gynger og rutsjebaner. På Søndervang har vi også en boldvane og en rigtig fin legeplads, vi benytter.

Vi vægter et godt forældresamarbejde med dialog og åbenhed, det er vigtigt at vi kan tale om Jeres barn, barnets trivsel og udvikling og alt hvad jeres barn ellers oplever, som er med til at give Jeres barn en god hverdag både os Jer og her hos os.
I dagligdagen har vi fokus på en sund og varieret kost. Vi bager en del brød selv, og dyrker også en del frugt og grønsager.

Jeg er tilknyttet en dagplejepædagog, og hun fungere som min samarbejdspartner i forhold til mig og børnene, pædagogen vil være med ved opstartsmøde.
Kursus og uddannelsesbeviser:
- Pædagogmedhjælper i daginstitutioner
- Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
- Etablering af selvstyrende grupper
- ICDP relations-og ressourceorienteret pædagogik i dagplejen
- Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO
- Arbejdet med for tidlig fødte børn
- Leg med sprog
- Leg med læring med digitale medier i dagtilbud
- Medarbejder som deltager i forandringsprocesser
- Kommunikation i teams
- Den styrkede pædagogiske læreplan

Jeg bruger Aula til beskeder. Vi har også en daglig kommunikation, når I aflevere eller henter Jeres barn.