Dorthe Ostenfeldt Rasmussen Dagplejer
Send e-mail Telefon: 30544165 Adresse: Absalonsvej 21B, Vejle

Pædagogisk vægtning i min dagpleje:
I mit pædagogiske arbejde vægter jeg, relationer, børnenes trivsel, samt udvikling højt.
Jeg bruger meget tid på at give omsorg, tryghed og opbygge gensidig tillid for det enkelte barn.

Det er vigtigt for mig at møde det enkelte barn, hvor det er udviklingsmæssigt.

Derfor oplever man i min dagpleje at:
Jeg leger, danser og fjoller med børnene. Jeg holder meget af sang, musik og bevægelse, dette er en del af vores hverdag. Vi læser bøger og taler om bøger. Vi går på tur i skoven, der ser vi på anemoner, snegle og mange andre spændende ting. Jeg tilrettelægger mit daglige arbejde efter børnenes udviklingsniveau og det de er optaget af. Jeg reflekterer og arbejder bevidst med, hvordan jeg bedst muligt guider og støtter børnene i deres nærmeste udviklingszone.

Jeg oplever mit arbejde som dagplejer, meget berigende. Eksempelvis, når jeg ser den store udvikling der sker i 0 – 3 års alderen, som består af mange små, fremskridt. Det er ret fantastisk at oplev to små børn sidde og ”læse” for hinanden, at blive inviteret til” middag” i legekøkkenet eller i sandkassen. Tænk sig, at få lov til at være en stor del af børnenes vigtige og spændende år.

Vi går i heldagslegestue en gang om ugen, sammen med to andre dagplejere og deres børn.

Jeg har samarbejde med en dagplejepædagog, der er tilknyttet legestuen og som kommer i mit hjem.

Lidt om mig selv: Uddannet salgsassistent. Dagplejer siden 1992. Læst psykologi på Gedved seminarium. Gennemført diverse kurser, bl.a. ICDP, læreplansarbejde, for tidligt fødte børn.
Jeg har en voksen datter, som er udeboende. Mit hjem er røgfrit og jeg har en lille allergivenlig hund.

Venlig hilsen
Dorthe Ostenfeldt Rasmussen
Vinding.