Conny Bank Knudsen Dagplejer
Send e-mail Telefon: 30542867 Adresse: Hørvænget 31, Ågård, Gravens og Øster Starup

Jeg arbejder på at give børnene – både de som er fast hos mig og de som besøger mig som gæstebørn – nogle forudsigelige og trygge rammer i et godt og åbent samarbejde med forældrene . Jeg modtager alle med åbne arme i børnehøjde og med et smil .

Mine tanker omkring børnene er ,at hvert barn skal ses som unikt og et individ med talenter og evner som konstant udvikler sig ved at blive støttet i det de kan , og vejledes i en positiv og anderkendende ånd i det de ikke mestrer endnu . På den måde vokser både selvtilliden og selvværdet.

Vores hverdag. Vi er i heldagslegestue en dag i ugen sammen med pt 3 andre dagplejere og deres børn.
Jeg laver en plan for ugen men den er ikke mere fast end den kan ændres.
Somme tider er der en regnorm i haven som skal studeres nærmere selvom der stod noget andet på planen.
Vi er ude næsten hver dag og bruge nærmiljøet som vores legeplads og læringsrum. Vi følger årstidernes skiften og udfordrer motorik og sanserne.
Vi læser, synger , følger traditioner og højtiderne , laver mad osv.

Jeg støtter barnet til at blive selvstændig, selvhjulpen og at blive sociale mennesker med lyst og nysgerrighed til at gå på oplevelse ud i verden.
Jeg vil gerne lære børnene at respektere verden omkring os, både andre mennesker, naturen og miljøet.
Det er vigtigere for mig at fortælle hvad man må og kan gøre end at fortælle hvad man ikke må.

Jeg har været dagplejer siden 1985 og bor sammen med Leif. Vi har en voksen søn og 2 børnebørn.
Jeg har taget en pædagogisk grunduddannelse, diverse kurser og uddannelser indenfor dagplejen.