Retningslinjer for digitale redskaber i Dagplejen, Vejle Kommune

Ny lovgivning pr. 1.juli 2024
Baseret på forskning, der viser negative effekter af skærmtid for små børn, er der sket ændringer i loven vedrørende brug af digitale redskaber i dagtilbud.
Forskningen peger på negative effekter fra skærmtid, såsom risiko for forsinkelser i barnets sproglige og sociale udvikling og at overdreven brug af digitale redskaber kan hæmme barnets fysiske og kognitive udvikling.
Så for at sikre en sundere udvikling for de yngste børn i denne aldersgruppe, må de som udgangspunkt ikke:
• Sidde foran et fjernsyn, en computer, tablet mv.
• Se tegnefilm, spille spil el.lign. i dagplejen.
Dette gælder også i samvær med dagplejer.

Digitale redskaber må derfor kun anvendes i særlige tilfælde i det pædagogiske læringsmiljø for børn mellem 0-2 år.

Det betyder at i Dagplejen benyttes IPad sammen med børnene, udelukkende for at støtte op om læring, som et opslagsværk for at søge mere viden og illustrere emner.
Og hvis et barn (herunder børn med handicap eller kognitive udfordringer) i en kort periode vurderes at have brug for ro eller afskærmning. Dette skal ske i aktivt samspil med dagplejer.