Merete Nilsson Dagplejer
Send e-mail Telefon: 30544198 Adresse: Soltoften 26, Smidstrup/Skærup

Jeg vægter tryghed og tillid højt i mit arbejde, og det tror jeg bedst man opnår, gennem åben kommunikation og ved at italesætte tingene

Jeg mener, at hvert eneste barn rummer noget helt særligt, og det er min fornemmeste opgave, at se alle de forskelligheder, og hjælpe barnet med de ting, som kan være svære at mestre. Jeg vil støtte og guide barnet, dele glæden over ny kunnen, og trøste i modgang. Jeg tror, et barn er bedst modtagelig for ny læring, når det er trygt og føler sig set og værdsat.

I hverdagen arbejder jeg med dagplejens styrkede læreplaner, og bruger gerne naturen og udelivet, som et redskab. Jeg holder meget af naturen, og deler gerne denne glæde med børnene gennem forskellige aktiviteter. Jeg har løbende deltaget i dagplejens forskellige kurser, og har også deltage i et forskningsprojekt, om børns overgang i hverdagen.

En dag om ugen er vi i heldagslegestue i missionshusets lokaler. Vi oplever det som et meget positivt tiltag, og det er en god træning for børnene at prøve at være i en lidt større gruppe, inden de skal i børnehave. Vi vægter meget, at det lille barn, får en rolig og tryg opstart til heldagslegestue.

Efter min uddannelse som butiksassistent, et år som husassistent i Norge, og et år som familiehjælper hos en familie i krise, fandt jeg ud af, at jeg gerne ville arbejde med mennesker. Jeg søgte derfor ind på pædagogseminariet, hvor jeg afsluttede min uddannelse i 2002. Jeg har både arbejdet i vuggestue og naturbørnehave, inden jeg i 2005 startede som dagplejer.

Jeg har været gift med Jens siden 1999, og sammen har vi tre børn: Marcus fra 2002, Filip fra 2004 og Anna fra 2007. Jens arbejder i den integrerede institution Valhalla i Vejle, hvor han har været siden 2000.

Vi er en røgfri familie, og vi har en rolig labrador, som er vant til børn. Hunden er som udgangspunkt ikke sammen med børnene i det daglige. Yderligere har jeg en dagplejepædagog tilknyttet min dagpleje, som kommer på besøg og giver sparring i forhold til børnene og pædagogisk praksis.