FAQ - De mest stillede spørgsmål

Herunder har vi en FAQ, hvor vi svarer på de spørgsmål, vi oftest hører om jobbet som dagplejer.

FAQ - Oftest stillede spørgsmål

 • Hvilken uddannelse kræver det at blive dagplejer?

  Din uddannelsesmæssige baggrund ikke er afgørende, så du kan søge ind hos os, selvom du kommer fra et helt andet erhverv - vi klæder dig på til jobbet.
  Vi tilstræber, at du indenfor det første år får en 3 ugers grunduddannelse, og du tilbydes også løbende uddannelse i jobbet. Dog kræves der et minimum af dansksproglige kundskaber, og din alder kan have betydning. Vi ansætter gerne fra 25 år, men din modenhed kan også være afgørende for, at vi kan ansætte dig yngre.

  nden du starter op i jobbet, skal du gennemføre et førstehjælpskursus, som dagplejen betaler.

  Ligeledes modtager du løbende sparring og vejledning fra den dagplejepædagog, som tilknyttes dig, og som kommer på løbende tilsyn hos dig og hjælper dig godt i gang med dit nye job.

  Som nyansat får du også besøg af TR og AMR i dit hjem.

  Vores 2 årlige aftenmøder og den årlige udviklingsdag klæder dig også på med faglig viden ind i jobbet som dagplejer.

 • Hvordan kommer jeg i gang som dagplejer?

  Når du søger ind som dagplejer, vil vi som det allerførste skulle godkende dit hjem for at se, om det egner sig til modtagelse af 4-5 børn, med gode fysiske rammer – både ude og inde.

  Hvis dit hjem kan godkendes, bliver du indkaldt til en samtale med souschef, TR og dagplejepædagog. Her skal vi lære dig bedre at kende, og du skal forberede dig på en case og nogle spørgsmål. Ligeledes præsenteres du for vores børnesyn i dagplejen.

  Hvis vi beslutter at ansætte dig, vil du få udpeget en mentor, og vi vil planlægge en introuge for dig forud for opstarten i dit hjem.

  Du vil naturligvis ikke få 4 børn på en gang, men gradvist. Det er vigtigt for os, at du kommer godt i gang på jobbet. Vi har også lavet en oversigt over, hvordan processen er.

 • Skal jeg selv købe barnevogne, legetøj mv.?

  Nej, det skal du ikke. Som nyansat dagplejer vil du modtage en startpakke med alt det, du skal bruge for at komme i gang som dagplejer. Både i forhold til indendørs legetøj, højstole, puslebord, motorbarnevogn, udendørs legetøj, trådhegn og sandkasse.

  Du skal som dagplejer indrette dit hjem med gode garderobeforhold, pusleplads og legerum. Samtidig skal du have et skur til opbevaring af motorbarnevogn, sovemuligheder for børnene - og et udendørs legeområde.

  Vi ser gerne, at du har et særligt værelse til dagplejen, men vi godkender også større køkkenalrum, eller huse med anden indretning, hvor vi ser, at de fysiske legemulighederne og pladsen for børnene er til stede.

  Her har vi en liste med de ting, du får, når du starter.

 • Hvordan er en typisk dag for en dagplejer?

  Grundlæggende arbejder alle dagplejere pædagogisk ud fra den styrkede læreplan, men det kan se meget forskelligt ud i praksis hos de enkelte dagplejere. At arbejde med de helt små børn kræver pædagogisk indsigt og løbende justeringer ud fra børnenes behov. Hvis en dagplejer f.eks. har helt små børn i en periode, kræver det særlig tilrettelæggelse i forhold til, hvis det er større børn og omvendt. Nogle dagplejere benytter udelivet med børnene meget, mens andre er mere kreative eller giver børnene andre oplevelser. 
  Alle dagplejere udfylder en profil omkring deres dagpleje, som forældre kan finde på hjemmesiden.

  Der er naturligvis en vis rytme, når det handler om pasning af små børn i forhold til f.eks. søvn og spisning. Men som dagplejer har man stor indflydelse på, hvordan dagens rytme tilrettelægges, og det giver en stor frihed, som igen giver arbejdsglæde.

  Hvis man har børn, der sover til middag, har man som dagplejer en pause, mens børnene sover. Nogle dagplejere vælger måske her at ordne lidt praktisk i eget hjem. Dette er helt legalt og netop en af fordelene ved dagplejejobbet, fordi du har din arbejdsplads i eget hjem.

  Du må gerne have dit eget barn indskrevet i dagplejen hos dig, ligesom du selvfølgelig gerne må tage imod dine ældre børn, når de kommer hjem fra skole.

  Som hovedregel skal dine egne børn være over 6 år, før de må være som ekstra i dit hjem. Ellers vurderes det, at de har et pasningsbehov, og du må ikke overstige at varetage pasning af mere end 5 børn.

 • Hvad får jeg i løn?

  Som dagplejer får du løn ifølge FOA´s overenskomst. Din lønindplacering ved ansættelse afhænger af din erfaring og uddannelse og er en individuel forhandling.

  Hvis du har en PAU eller pædagoguddannelse, vil du få seks løntrin oveni grundlønnen.

  Som dagplejer får du et højere skattefradrag end andre erhverv, idet du lægger dit hjem til som arbejdsplads, og dermed har øgede udgifter til vand, el, varme og slitage på dit hjem. Yderligere skal du købe mad til dagplejebørnene. Dette skal også dækkes ind gennem dit forhøjede fradrag, som er på 60%.

  Det høje fradrag betyder, at du får mere udbetalt af din løn end ved andre hverv (men husk, at din endelige netto løn altid vil afhænge af dine personlige ejerforhold/fradragsforhold).

  Her følger et par løneksempler:

  Nyansat dagplejer ansat på grundløntrin 19 + tillæg
  Brutto: 25.785 kr.
  Netto (udbetalt): 20.675 kr.

  Nyansat dagplejer med anden uddannelse
  Brutto: 27.653 kr. (løntrin 19 + alm. Tillæg + 5 løntrin for anden uddannelse)
  Netto (udbetalt) 22.884 kr.

  Nyansat dagplejer med en PAU uddannelse
  Brutto: 27.723 (løntrin 24 + alm. tillæg)
  Netto (udbetalt): 22.978

  Nyansat dagplejer med pædagogisk erfaring, udannet pædagog
  Brutto: 28.500 kr. (løntrin 19 + alm. tillæg + 7 løntrin for pædagoguddannelse)
  Netto (udbetalt): 23.960 kr.

  En dagplejer med 6 års erfaring samt anden erfaring fra tidligere
  Brutto: 28.754 kr. (løntrin 19 + 3(6 års erfaring) + 3 løntrin (personlige og faglige kvalifikationer + efteruddannelse)
  Netto (udbetalt): 23.500 kr.

 • Hvordan er min arbejdstid?

  Som dagplejer er din arbejdstid på 48 timer.

  Du vil få en fast åbningstid. Denne afhænger af de børn, du har indskrevet i dagplejen.
  Typiske arbejdstider kan hedde fra: 6.30-16.15, eller fra 6.45-16.30 eller fra 7.00-16.45.

  Vi tilstræber, at der både er dagplejere med tidlige åbningstider og sene åbningstider i et område for at tilgodese forældrene bedst muligt.

  I dagplejen arbejder vi også med det, der hedder fleksibel åbningstid. Dette betyder, at du over en 4 ugers periode kan planlægge skiftende arbejdstider. Du skal blot huske, at du skal have et gennemsnit på 48 timer over en 4 ugers periode. Denne fleksibilitet kan have betydning for forældre, der særligt arbejder på forskudte tider, så deres behov kan tilgodeses bedre.

  Din åbningstid vil følge barnet videre i evt. gæstepleje, så forældrene ydes denne service. Det betyder omvendt, at du kan få et gæstebarn, som har et andet behov end dem, du passer.

 • Kan jeg komme til læge, tandlæge m.v. i min arbejdstid?

  Ja, det kan du! I dagplejen har vi ansat en ”flyver”, som skal varetage opgaven med børnepasninger ude hos alle ansatte dagplejere.

  Den enkelte dagplejer kan ”booke” denne flyver til at komme ud og passe børn, mens dagplejeren kortvarigt er væk fra hjemmet (tandlæge, læge m.v.).

  Dagplejer skal altid orientere forældre, når flyver dækker ind.
  Som udgangspunkt afvikler dagplejer afspadsering i de timer han/hun er væk fra hjemmet (medmindre andet er aftalt med dagplejepædagog/ledelsen).

  Der kan også gives tjenestefri med løn i særlige tilfælde.

 • Hvordan fungerer det med legestuen?

  Som dagplejer er du tilknyttet en legestuegruppe i dit nærområde. I kan være mellem 2-4 dagplejere i en gruppe. Vores legestuerammer er meget forskellige i områderne. Nogle steder er vi i vores egne lokaler, hvor dagplejerne kan indrette sig, hvor vi andre steder er tilknyttet en daginstitution eller er i lejede lokaler.

  Men alle steder tilbyder vi heldagslegestuer, hvor dagplejerne er sammen over hele dagen og har aktiviteter med børnene og faglig sparring i middagsstunden.

  Det er en del af jobbet at gå i heldagslegestue hver uge, fordi vi tillægger en stor del af kvaliteten i dagplejen, at børn mødes i et større socialt fællesskab, og at dagplejerne har et fagligt fællesskab sammen, hvor de kan give hinanden sparring. Det er vigtigt at føle sig som en del af et fællesskab både for børn og voksne. Dagplejepædagogerne giver også sparring til legestuegrupperne for at sikre pædagogisk udvikling og trivsel i grupperne.

  Nogle steder møder dagplejerne ind om morgenen, hvor forældre så afleverer i legestuen, andre steder møder dagplejerne ind med deres børn hjemmefra.

  Det er forskelligt fra gruppe til gruppe, hvilke aktiviteter der igangsættes i legestuerne, og hvilken rytme den enkelte gruppe har. Alle legestuegrupper arbejder med et værdisæt for at styrke det gode indbyrdes samarbejde og det psykiske arbejdsmiljø.

  Legestuen har desuden den kæmpe gevinst, at børnene lærer alle dagplejere at kende, og dermed er der banet en god vej for gæsteplejen i området.

 • Hvad laver man i legestuen?

  Her følger et eksempel fra en typisk dag i en legestue:

  En typisk dag i legestuen består af, at vi møder ind om morgenen, spiser formiddagsmad, har en aktivitet, spiser frokost, middagsstund, eftermiddagsmad, aktivitet/leg til afhentning. Børnene bliver afleveret og hentet i legestuen.

  I min legestue har vi en mad-turnusordning. Vi er 3 dagplejere og har hhv. formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad med til alle.

  Nogle gange har vi en form for tema omkring maden. F.eks. har vi lige haft meget med kartofler, hvor vi har prøvet at lave kartoffelmos, ovnbagte kartoffelbåde, flødekartofler og kartoffelpizza.

  Udover turnusordning med måltiderne har vi det også i forhold til aktiviteter. Vi skiftes til at være den, der står for aktiviteten. Nogle gange har vi også her et tema eller gentager aktiviteterne over nogle uger, så der er genkendelighed for børnene, og hvor man kan se en udvikling hos dem.

  Ydermere er vi så heldige i vores legestue, at vi har hallen hver anden uge, hvor vi om formiddagen er nede og lege med de øvrige dagplejere og dagplejebørn i byen. Her sætter vi forskellige remedier frem fra gang til gang, men slutter altid af med grønne frø, som er en stor bamse, hvor vi sidder i en rundkreds og synger sange og til sidst en farvelsang.

  Efter eftermiddagsmaden varierer det, om vi er ude eller inde. Om vi laver en motorikbane, laver puslespil, sidder og leger på gulvet eller noget helt fjerde.