13. april 2020

Forældrebrev 14. april 2020

Kære alle forældre.Her er information om den gradvis kontrollerede genåbning af dagplejen og vi vil…

Kære alle forældre.

Her er information om den gradvis kontrollerede genåbning af dagplejen og vi vil bede jer alle læse dette brev.
Tirsdag d.14.-04 er der nødpasning, og jer der havde behov for pasning meldte ind inden påske.
Onsdag d. 15.-04 lukker vi op for dagplejen.

I skal være forberedt på, at I møder en anderledes dagpleje med en ny og anderledes dag, både for jeres barn og dagplejeren.  Mange af børnene har ikke været i dagpleje i flere uger, og det er lang tid for det lille barn, at have været fra sin dagplejer. Samtidigt har Sundhedsstyrelsen opstillet nogle konkrete krav, vi skal efterleve og nogle anbefalinger og vejledninger, vi planlægger dagen ud fra. Vi følger nøje instrukserne for hygiejne og smitteforebyggelse, samtidig med at dagplejeren vil give børnene den bedste hverdag, for jeres barn, ud fra de betingelser vi har opstillet, med leg, nærvær, omsorg og tryghed.

Det her er en ny situation for os alle, og har I spørgsmål, opfordrer vi til, I spørger jeres dagplejer, der altid kan få støtte af dagplejepædagogen eller ledelsen ved tvivlspørgsmål.

Nogle af jer vil have dagplejere der ikke arbejder, fordi de er i risikogruppen for smitte eller har en mand der er det. I får direkte besked fra dagplejepædagogen inden opstart d. 15.-04.

Aflevering og afhentning af børn:
• Både barn og forældre skal hjemmefra have vasket hænder.
• Barnet skal afleveres ude i dagplejerens bryggers eller gang. Dagplejeren vi stadig prioritere at ta imod jeres barn, men der skal ikke være fysisk kontakt de voksne imellem. Afhentning foregår på samme måde, og her beder vi jer bruge håndsprit ved indgangen.
• Sutter, skal lægges sammen med sutteklud/ sovedyr i en kasse/kurv som dagplejeren viser jer. Vi vil gerne sutten og suttekluden/sovedyret bliver i dagplejen, hvis det kan lade sig gøre. Så mindsker vi smitten mellem hjem og dagpleje. Tasken sørger dagplejeren for kommer på plads.
• Det anbefales at større søskende ikke er med ved aflevering og afhentning.
• Er der flere forældre der afleverer eller henter samtidigt, så bedes I holde afstand og væbne jer med tålmodighed.
• Barnet skal have spist morgenmad hjemmefra.

Tøj til dagen:
• Dagplejeren vil i størst mulig omfang være ude meget af dagen. I skal holde øje med vejrudsigten. Det er vigtigt barnet har regntøj, termotøj, hue, vanter, gummistøvler og ekstra skiftetøj med 1. dag.
•  Mange dagplejere vil være udfordret på, at der skal være 6 m2 pr barn, og en afstand på 2 m mellem børnene. Derfor er de meget ude.

Hvad kan I hjælpe med:
• Det er vigtigt, at I forældre der har ”store” børn, snakker med børnene om, at de skal være meget ude i haven hos dagplejeren, at de skal vaske hænder rigtig mange gange i løbet af en dag, og at I øver med dem, hvad I nok allerede gør.
• I kan hjælpe dagplejeren, med planlægning af hendes dag, ved at hun kender jeres faktuelle mødetider, en ugen af gangen.  Ligeledes skal I huske, at melde jeres barn fri i DayCare, hvis I har mulighed for flere fridage, måske flere end først antaget.
• Der må ikke medbringes legetøj hjemmefra i denne periode.

Sygdom:
• Er jeres barn i risikogruppen, skal I tale med egen læge om, hvad I skal gøre for jeres barn.
• I bedes være opmærksomme på, at Sundhedsstyrelsen har fastlagt, at børn med symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal blive hjemme fra dagtilbuddet indtil 48 timer efter symptomerne ophører. Det gælder også dagplejerne.
• Hvis jeres barn opleves som sygt, kontaktes I med det samme, hvorefter I skal hente barnet. Hvis jeres barn testes positiv for Covid 19, skal dagplejen informeres.
• Er der en person i jeres husstand, der er testet positiv med Covid 19, skal jeres barn blive hjemme, indtil 48 timer efter vedkommende ikke har symptomer.
• Skulle der i et dagplejehjem, være en person i husstanden der er påvist Coved 19, skal dagplejeren ikke passe børn i hjemmet. I vil blive kontaktet, og vi finder andre løsninger, således at pasningen sker et andet sted.

Og de lidt blandede punkter:
• Der vil ingen legestuedage være indtil videre.
• Dagplejeren vi selvfølgelig holde og fejre fødselsdag, hvis jeres barn har fødselsdag, og I må gerne medbringe noget hjemmefra.
• I skal medbringe barnevogn som I plejer. Skift sengetøjet til mandag morgen.
• Legetøj inde som ude, vil blive rengjorte flere gange dagligt. Dagplejeren vil blive instrueret i, at holde høj hygiejne ved bleskift m.m.
• Der serveres mad som sædvanligt. Maden/frugt vil blive serveret portionsvist på en tallerken til hvert barn.
• Dagplejepædagogerne vil ikke komme ud til dagplejerne. De har tæt kontakt til dagplejerne, på andre måder. De sidder hver især og arbejder hjemmefra. I skal også være velkomne til at kontakte jeres dagplejepædagog.

Vi ved dagplejerne glæder sig til at se jer og jeres børn, og vi må håbe og hjælpe hinanden med, at få så god og oplevelsesrig en hverdag ud af det som muligt. Heldigvis går vi foråret i møde, hvor udelege giver mulighed for nye udfordringer, oplevelser og eksperimenter

Her er lidt info om hygiejne:
• Film: Gode råd til hele familien om håndhygiejne i hjemmet. https://sundhedsplejen.vejle.dk/arbejder-du-i-dagtilbud-eller-paa-skole/hygiejne/. I filmen gøres opmærksom på den gode vane at vaske børns hænder, når de møder ind om morgenen i dagtilbud eller skole, håndvask i løbet af dagen og igen at vaske hænder, når de forlader stedet. På den måde kan smitteveje mellem de forskellige fora mindskes.
• Sundhedsstyrelsen har lavet flere film for børn om håndvask: 
• Film om håndvask for de yngste børn: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2019/Hygiejne-i-daginstitutioner
• Film om håndvask til lidt ældre børn: https://www.youtube.com/watch?v=5ToyUEyV_NI https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender
• Plakater fra komiteen for sundhedsoplysning: https://kfsbutik.dk/178-home_default/vask-haender-klistermaerke.jpg  og https://kfsbutik.dk/181-home_default/vask-bornehaender-klistermaerke.jpg

Venlig hilsen

Lise Fabricius
Dagplejeleder

Vejle Kommune
Aagade 33,
7100 Vejle
Direkte tlf: 76815210 / 27131549