Lærerplaner

Pædagogiske læreplaner i dagplejen

Dagplejens særkende er, at arbejdet udøves i eget hjem og børnenes læringsmiljø er dels i dagplejerens hjem samt i legestuegruppen.

Dagplejerens opgaver er i dag - i et tæt samarbejde med og under vejledning af dagplejepædagogerne - at skabe betingelser for barnets læring.

At skabe læringsmiljøer, hvor der ikke kun er fokus på de seks læreplanstemaer, men også fokus på det, som børn selv er optaget af.

Læring finder sted utallige steder - i børns leg, i samspillet med dagplejeren, gennem omsorg og nærhed for børnene og meget andet.

Med den særlige opmærksomhed på børns læring er vi med til at sikre, at alle børn styrkes i de kompetencer de er i besiddelse af.

Barnet understøttes i sin udvikling og får hjælp såfremt de har brug for særlig opmærksomhed, det kunne være motorisk, sprogligt med mere.

Der skal være dokumentation af de indsatsområder der arbejdes med.

Envidere evalueres de pædagogiske læreplaner årligt.