Brug af digitale medier i Dagplejen

Brug af digitale medier

I Dagtilbudsloven står der: §7 i 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.
I Delpolitikken for Dagtilbud i Vejle Kommune "Det er for børn" står der under Verden venter: Alle børn skal udforske den digitale verden og dens muligheder.

Brug af digitale-medier med børn    
I Dagplejen vil vi arbejde ud fra en digital-strategi, der ser på, hvordan vi kan være med til at sætte fokus på de 0-3 åriges kendskab og brug af digitale medier. De fleste børn i denne alder har allerede i løbet af de første leveår et kendskab til digitale redskaber hjemmefra. De kender til forældrenes eller større søskendes mobiltelefoner, kameraer, iPad eller computer.

For de 0-3 årige vil det være den voksne der sætte rammen for brugen af f.eks. iPad`en. Det er vigtigt, at der ved alle aktiviteter er nærværende voksne, ved siden af barnet/ børnene.

Det vil være den voksne som har kendskab til de apps der bliver brugt, når der planlægges pædagogiske aktiviteter, som inkluderer brugen af iPad`en, og som sikrer den enkelte app har et pædagogisk indhold. Der skal være et mål for, at der sker læring for barnet. Det kræver stor bevidsthed hos den voksne at prioritere, at vælge iPad’en til og fra. Derfor skal den voksne styre dette og måske helt lægge iPad’en væk i perioder. Børnene har brug for, at de forsat bliver stimuleret sanse motorisk og små børn har brug for megen bevægelse, for at udvikle kropsbevidsthed og motoriske færdigheder.

I det daglige arbejde med børnene, vil vi bruge IT mediet, som et supplement på lige fod med andre pædagogiske redskaber til at udvikle børns leg, læring og kompetencer. IT mediet skal ikke overtage andre pædagogiske metoder for leg og læring. Vi ser IT mediet som et redskab, som kan stimulere bl.a. kreativitet, nysgerrighed og til at udtrykke sig med. IT kan være med til at udvikle faglige, personlige og sociale kompetencer, hvis det anvendes med en kritisk tilgang og med kompetente og nærværende voksne. Det er den pædagogiske praksis, der afgør, hvordan de digitale mediers muligheder anvendes.

  Det inkluderende læringsmiljø og dokumentation
Vi vil være med til at skabe en mulighed for at kunne dokumentere oplevelser og læreplansarbejde ved brug af billeder eller video, og der bygges bro mellem hjem og dagpleje ved hjælp at digital-mediet. På nuværende tidspunkt bruger Dagplejen "DayCare", hvor forældre/dagplejer kan kommunikere og se billeder. Brug af iPad vil være en anden mulighed.
Der er en tendens til at børn i høj grad drages af digitale-medier og kunsten bliver, at vægte de gode gamle indlæringsværktøjer, som f.eks. rollelege, sanglege, puslespil, tegne med farver mv. op imod det digitale.

En fordel ved brug af flere digitale medier i legen kan være, at børn ved hjælp af mediet, kan forøge læring på et tidligt tidspunkt i deres liv om hvordan man kan tilegne sig viden på kort tid om "alt". I fremtiden vil der være en forventning til børn om, at lære på en anden måde end man hidtil har været vant til. Derfor bliver det vores opgave at lære børn at lære, for ingen ved, hvordan samfundet ser ud, når de engang er færdiguddannet. Børnene vil løbende skulle revurdere og opdatere deres færdigheder og kompetencer. Det vil være vigtigt, at vi som voksne understøtter børnene i deres nysgerrighed og understøtter det, der optager dem, da de herved måske viser, de mestrer andre kompetencer. Vi oplever, at børn med særlige behov kan have nemmere ved at komme ind i fællesskaber og måske vise vejen for de andre børn i gruppen. Vi vil bruge de digitale medier målrettet i forhold til børn med særlige behov.

Brug af iPad    
Et eksempel: En dagplejegruppe er ude og lege i haven. En af pigerne, kommer med en lille myre. Dagplejeren siger, "kom se, hvad Ida har fundet". Samtidigt har hun taget sin iPad med. Dagplejeren siger til børnene, at hun vil tage nogle billeder, som de så kan se på senere. Hun finder også nogle myrer på iPad´en og fortæller om, hvad en myre spiser og hvor de bor.

Alle børn er med til at finde andre myrer på iPad`en. Senere går de ind og ved hjælp af en App, laver de en skabelon, hvori de lægger billeder af myrerne og børnene ind. Her kan der skrives flere at de ting, som børnene sagde omkring "myrer fundet". Dagplejeren kan også skrive, hvilke af de seks læreplanstemaer, de har været omkring.