Tema dagplejere

I Dagplejen har vi to typer af tema dagplejere. Du kan læse om Natur dagplejere og Fra have til mave dagplejere herunder:

Natur dagplejere

Dagplejen i Vejle Kommune har ansat naturdagplejere. 

"Grønne Spirer" er friluftrådets mærkningsordning for børneinstitutioner.

Alle er gået i gang med at udarbejde årsplaner, som - efterhånden som de bliver færdige - vil ligge sammen med den enkelte dagplejers profil her på vores hjemmeside. Læs folder om naturdagplejerne.

Dagplejerne har dannet netværksgrupper, hvor de deler idéer, viden og erfaringer. Nogle har været på kursus hos Grønne Spirer og deler ud af deres lærdom herfra. Læs referat fra et af netværksmøderne, hvor der også er beskrivelse af kursus.

Fra haver til maver

Havedagplejere - en del dagplejere sætter særlig fokus på årets cyklus i haven. "Den grønne vandkande" er et diplom, som en dagplejer kan få, når hun i sit daglige arbejde opfylder visse kriterier.