Tilladelser

Information om tilladelser til transport og fotografering

Samtykke
Ved barnets start i dagpleje, skal i som forældre udfylde jeres barns stamdata i DayCare. Her udfylder i bl.a. om i vil give samtykke til foto, kørsel mm.

Transport
For at både dagplejeren og dagplejepædagogen kan have mulighed for at køre med dit barn i arbejdstiden, kræver det samtykke. Det er dog helt frivilligt om du vil give samtykke til dette.

Kørsel med dit barn skal have et pædagogisk formål eller kan jo også være i forbindelse med sygdom eller lignende.

Alle børn skal være fastspændte i sikkerhedsmæssig godkendte autostole.

Foto
For at dokumentere dagplejernes arbejde tages der ofte fotos af de hverdagsaktiviteter der foregår i dagligdagen.
Billederne bliver brugt som dokumentation til pædagogiske læreplaner, barnets bog, hjemmesider, nyhedsbreve m.m..
Forældrene skal, ved barnets start, give samtykke til dette.