Tavshedspligt

Alle ansatte i dagplejen har tavshedspligt

Tavshedspligten  

  • Omfatter alle personer som er bosiddende på dagplejerens adresse
  • Vedrører forhold omkring børn og forældre, som dagplejere og andre får kendskab til gennem sit arbejde
  • Skal altid overholdes; det vil sige, at man ikke må drøfte forholdene med familie, venner, andre dagplejere eller udenforstående
  • Gælder ikke kun under ansættelsen, men også efter en eventuel fratrædelse.