Gæstedagpleje

Information om gæstepleje, når din faste dagplejer ikke er på arbejde

Hvis dagplejeren bliver syg, skal på kursus eller holder ferie, skal du tilbydes en gæstepleje.

Dagplejerne finder dels med hinanden og dels med Dagplejekontoret ud af, hvad der kan tilbydes. Dagplejerne er inddelt i geografiske områder af en størrelse på mellem 15-28 dagplejere. Inden for en sådan gruppe vil der være ledige pladser, altså dagplejere med kun 3 fast indskrevne børn. Disse ledige pladser skal først fyldes op med gæstebørn og derved være med til at løse gæsteplejen i de enkelte områder.

Er der ikke de fornødne tomme pladser i et område, gør vi brug af ”gæstedage”. Som en anden del af ordningen, har hver dagplejer i løbet af et år 25 dage, hvor de skal modtage gæstebørn. På den måde bliver antallet af gæstebørn ligeligt fordelt mellem alle dagplejere.

Inden for et nærmere geografisk område samarbejder dagplejerne omkring gæsteplejen.

Det er en god ide ved dagplejers planlagte frihed at besøge den dagplejer, der skal afløse.

Det har tidligere været muligt at få tilbagebetaling, hvis forældre har valgt at holde barnet hjemme ved dagplejers fravær. Dette er ikke muligt efter 1. januar 2019. Du kan læse brevet fra Ministeriet her.

I Børkop og Give er der ansat en fast gæstedagplejer til varetagelse af pasning ved dagplejernes fravær.