Åbningstider

Dagplejens åbningstider

Dagplejens åbningstid er mellem kl 06.00-18.00. Dagplejerne har åbent 48 timer inden for denne tidsinterval. Som forældre kan i benytte 47 timer ugentligt af dagplejerens åbningstid.

Fleksible åbningstider
Dagplejerne har fleksible åbningstider, der giver mulighed for at imødekomme jeres individuelle behov for pasning.

I kan gennem dialog med jeres dagplejer, aftale ændringer i dagplejerens faste åbningstider. Det er dagplejeren, der afgør om dette er muligt ift. de andre forældres behov for pasning og egne aftaler. Årsagen til ændringer af åbningstiderne skal, for jer som forældre, være arbejdsrelaterede.

Åbningstiden skal ligge mellem 06.00 – 18.00. Det er fortsat sådan, at en dagplejers arbejdstid er 48 timer pr. uge. Dvs. at dagplejeren indenfor en 4 ugers periode, f.eks. kan have åbent i 49 timer i en uge, mod 47 timer i en anden uge. Som forældre kan I bruge 47 timer om ugen.

Kommer I som forældre, i løbet af en 4 ugers periode, til at stå i en akut ændring af jeres planlagte tider, så spørg jeres dagplejer om jeres ønske kan imødekommes. Jeres samlede antal timer må dog ikke overskride 47 timer ugentligt.

Hvis jeres dagplejer er syg, på uddannelse eller har fri, vil vi tilstræbe, at gæsteplejeren kan imødekomme jeres behov for åbningstider. Vi kan desværre ikke love jer, at det kan imødekommes i alle situationer.

De fleksible åbningstider er kun gældende i Dagplejen og frafalder ved sampasning på institutionerne.

Hvad skal du gøre nu?
Hvis du får behov for at få ændret åbningstiden, koordinerer dagplejeren ønskerne fra forældrene og laver en oversigt over åbningstiderne, som vil blive synlig og tilgængelig for alle forældre. Denne oversigt (4 ugers plan) skal være kendt af alle senest 1 uge før ikrafttrædelse.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkomne til at kontakte Dagplejen.