Hanne Seidenfaden

 • Hanne Seidenfaden

  Kontaktoplysninger

  Titel: Dagplejepædagog
  E-mail: hasei@vejle.dk
  Telefon: 51515905
  Adresse: Aagade 33, 7100 Vejle

Som noget særligt i Dagplejen, bliver forældre tilknyttet en pædagogisk uddannet dagplejepædagog. Pædagogen er garant for den faglige kvalitet i dagplejen og er løbende på efter og videreuddannelse. Når Jeres barn starter i dagpleje afholdes der et kontaktmøde, hvor dagplejeren, pædagogen og forældrene mødes. Ved kontaktmødet gives der plads til, at forældrene får udtrykt behov, ønsker og følelser omkring det at skulle aflevere sit barn.

Hvordan kan I som forældre bruge dagplejepædagogen
I kan altid ringe til dagplejepædagogen på kontoret, hvis I har behov for det. I kan henvende Jer til dagplejepædagogen ved bekymring om Jeres barns trivsel og udvikling. I kan forvente at hun sammen med Jeres dagplejer, kender Jeres barn og ved hvor det er i sin udvikling. I kan bruge dagplejepædagogen som rådgiver, hvis I skal sige noget til Jeres dagplejer, som I synes er svært. Den viden I giver dagplejepædagogen om eventuelle problematikker i Jeres dagpleje, vil dagplejepædagogen som udgangspunkt dele med Jeres dagplejer.

Tilsyn
Kommunens dagplejere får regelmæssige besøg af en fast dagplejepædagog. Nøgleordene i samarbejdet er motivation, faglighed, anerkendelse, empati, glæde og åbenhed. Ved besøgene drøftes dagplejerens pædagogiske metoder og mål for børnenes udvikling og læring. Dagplejepædagogens opgave er i samarbejde med dagplejeren at følge det enkelte barns udvikling og trivsel og give dagplejeren råd og vejledning.

Tværfagligtsamarbejder
Skulle der være brug for samarbejde med sundhedsplejerske, talepædagog, pædagogisk psykologisk rådgivning, småbørnskonsulenter eller andre faggrupper i forbindelse med Jeres børns udvikling, vil dagplejepædagogen med Jeres accept formidle kontakten. Dagplejepædagogen kommer også på besøg i legestuen i middagsstunden, hvor der er ro til at igangsætte debat om faglige emner og hverdagens udfordringer. 

Gode overgange i barnets liv

Dagplejepædagogen varetager opgaven med at sætte fokus på størst mulig sammenhæng for barnet i forbindelse med overgang fra hjem til dagpleje og fra dagpleje til børnehave. Dette gøres for at sikre den bedste start i et nyt miljø for det enkelte barn. Dagplejepædagogens rolle er at være tovholder i samarbejdet med sundhedsplejen og børnehaven i de forskellige lokal områder.

Tilknytning

Dagplejere: Anna Margrethe Greendahl
Anne-Birte Morthorst Taul
Dorte Lykke Skau
Dorthe Ostenfeldt Rasmussen
Karin Abilgaard Jensen
Lene Nygart Skov
Lene Gaarde Mikkelsen
Thamilchelvi Rajakulendran
Trine Vilma Jensen
Viola Dorte Dahl
Anette Jensen
Doris Kristiansen
Dorte Maren Nielsen
Helle Kruse Brøchner
Malene Lund Sørensen
Skriv dit barn op til dagpleje