Forældre

Samarbejde mellem dagplejer og forældre

Forudsætningen for et godt "dagpleje-liv" er et tæt samarbejde forældre og dagplejeren imellem.

Den daglige kontakt er vigtig og bygger på åbenhed, imødekommenhed og dialog.

Det giver tryghed, når børnene oplever sammenhæng mellem hjemmets og dagplejerens verden. Derfor vil det være godt at du og dagplejeren drøfter eventuelle spørgsmål og problemstillinger.

Det vil give en god hverdag for alle, når alt bygger på gensidig tillid.