Barnets start

Information omkring dit barns start i dagplejen

Inden eller lige efter, at dit barn starter i dagplejen afholdes der et møde i dagplejerens hjem.

Mødet har det formål dels at give forældre og barnet et indtryk af dagplejen og dels at drøfte relevante spørgsmål om barnet og den tid, der er gået forud.

Herved håber vi at overgangen fra hjem til dagpleje vil forløbe så godt som muligt, og være opstarten til et godt samarbejde.

Der aftales hvordan indkøringsperioden for barnet skal forløbe og hvad barnet skal medbringe.

Denne periode giver gode muligheder for, at alle parter lærer hinanden at kende og at barnet bliver fortroligt med stedet, dagplejeren og de andre børn.

Du kan her se folderen "Velkommen i Dagplejen", som er en pjece der indeholder praktiske oplysninger om hverdagen hos en dagplejer.