Dagplejer

Dagplejere søges til Uhrhøj, Skibet, Vejle Midtby, Give, Gadbjerg, Givskud, Elkjær, Jelling, Bredballe, Jerlev, Vandel, Nørup, Smidstrup og Vinding/Mølholm

Brænder du for at arbejde omsorgsfuldt og professionelt med 0-3-årige børn? Og ønsker du en selvstændig hverdag, hvor du selv planlægger dagens program? Så er det måske dig, vi mangler.
 
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende for, om du er den rette til jobbet - det er din lyst til at arbejde pædagogisk og dit engagement i børns trivsel og udvikling derimod.
 
Og så er det vigtigt, at du har lyst til at stille dit hjem til rådighed for fire børn, hvor familien netop har valgt den nære og trygge relation og pasningsmulighed.

Lyder det lige som et job for dig? Se mere her:

https://dagplejen.vejle.dk/om-dagplejen/barnets-start/

Om dagplejen i Vejle
 
I  dagplejen har vi i dag ansat ca. 170 dagplejere, 11 dagplejepædagoger, 1 frikøbt TR/AMR, 1 flyver, 1 ergoterapeut, administrativt personale, leder og souschef.

Vi drager omsorg for cirka 600  børn.
 
Vi stiller høje krav til en stærk faglighed og et stort engagement. Vi har fokus på den tidligere tilknytning og den enkelte dagplejers børnesyn. Vi vægter inkluderende og forpligtende fællesskaber for både børn og voksne højt.
 
Som dagplejer i Vejle Kommune tilbyder vi dig:

 • En spændende stilling i en dynamisk og udviklingsorienteret organisation
 • Stor selvstændighed omkring planlægning af den pædagogiske hverdag med børnegruppen
 • Et stærkt kollegialt fællesskab blandt dagplejerne med udgangspunkt i heldagslegestue
 • Løbende tilsyn og faglig sparring med dagplejepædagogen
 • Løbende faglig opkvalificering fx gennem aftenmøder og efteruddannelse
 • Introplan ved opstart i jobbet
 • Der optjenes ferie efter gældende regler og som minimum 6 dages afspadsering
 • Lån af barnevogn, møbler og legetøj
 • Lån af iPad eller telefon
   

Vi forventer, at du:

 • Er en imødekommende og tydelig omsorgsperson, der kan skabe struktur og rammer for barnets udvikling, læring, trivsel og dannelse og justere sig ind ud fra børnenes behov.
 • Arbejder bevidst pædagogisk med en styrkelse af børnefællesskabet
 • Understøtter sammenhængen i de pædagogiske læreplaner, bl.a. med afsæt i motorik, sprog, sociale færdigheder, personlig udvikling, natur og kultur
 • Har viljen og evnen til at kunne samarbejde med mange forskellige familiekonstellationer, -værdier og -kulturer
 • Indgår i tæt samarbejde med kollegaer, forældre og andre samarbejdspartnere
 • Deltager aktivt i heldagslegestuer og bidrager til kvaliteten
 • Er åben for at lære og videreuddanne dig
 • Samarbejder tæt med organisationen, hvor vejledning og støtte fra dagplejepædagogen er helt central

Vi foretrækker, at dit hjem er allergivenligt.
 
Løn og arbejdstid
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Derudover er 60 % af lønnen fradragsberettiget eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag, til dækning af dagplejeomkostninger. (se Skats hjemmeside)
 
Er du pædagogisk assistent eller pædagog, udløser det yderligere seks løntrin.
 
Stillingen er på 48 timer om ugen, og timerne kan falde i tidsrummet fra kl. 06.00 – 18.00.
 
Hvordan din arbejdstid præcis ser ud, afhænger af pasningsbehovet hos netop din børnegruppe.
  
Yderligere information:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte souschef Rikke Rønnow Andersen på mail eller telefon: riran@vejle.dk – tlf. 40883523

Søg yderligere information på vores hjemmeside https://dagplejen.vejle.dk/

og læs om både faglige projekter og hverdagen i dagplejen i Vejle.
  
Ansøgningsfrist:
Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende

 
Vi indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, vi ønsker at ansætte. Vi indhenter også børneattest for ægtefælle, samlever, hjemmeboende børn over 15 år og andre, hvis de har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år.