Viola Dorte Dahl Dagplejer
Send e-mail Telefon: 30545405 Adresse: Niels Bugges Vej 1, Vejle

Viola’s Dagpleje

Lidt om mig:
Jeg hedder Viola, jeg er gift med Jesper sammen har vi to voksne børn og tre børnebørn. Vores hjem er et ikke rygerhjem.
Jeg er udlært købmand . Har arbejdet i en vuggestue, hvor jeg fandt glæden ved at arbejde med børn. Jeg har været dagplejer siden 1995.
Jeg har løbende været på kurser for at dygtiggøre mig.

Det som jeg vægter i mit arbejde :
Er omsorg, tryghed og trivsel. Tætte relationer til den voksne og børnene imellem. For mig er det vigtigt, at jeg ser det enkelte barn, og støtter barnet der hvor det er, give plads til deres forskelligheder .
Jeg arbejder målrettet med børns sproglige udvikling, da det er vigtigt for at kunne begå sig socialt, at kunne give udtryk for sine følelser og føle sig en del af fællesskabet.

Læringsmiljø:
Jeg arbejder ud fra læringsmiljø, hvor der er læring hele dagen. Det kan være hvor børnene er igangsætter og jeg er med på sidelinjen, aktiviteter som jeg sætter igang, rutinesituationer f. eks. frokost, garderoben og andre situationer som spontan opstår i løbet af dagen.

Legestuen:
Vi er tre dagplejer og tolv børn som går i heldagslegestue en gang om ugen.
Her lærer børnene at begå sig i større grupper, at få hjælp og trøst af andre voksne. Vi fejre højtider f. eks. jul, fastelavn osv.
Vi planlægger aktiviter ud fra de styrkede læreplaner i legestuen og hjemme så det skaber genkendelighed i hverdagen.

Forældresamarbejde:
Jeg bestræber mig på at have et tæt samarbejde med jer forældre, omkring jeres børn, da i kender jeres børn bedst, så børnene får det bedste ud af at være i dagplejen, med mest mulig læring.

Dagplejepædagog:
Jeg har en dagplejepædagog, som jeg har et tæt samarbejde med. Hun holder tilsyn med børnene. Hun kommer på besøg hjemme hos mig og i legestuen.