Tina Stengaard Dagplejer
Send e-mail Telefon: 30544639 Adresse: Vindingvej 60, Vejle

VELKOMMEN TIL MIN DAGPLEJE

Mit ønske er at skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø med en nærværende voksen, hvor børnene trives, og hvor I som forældre, er trygge ved at aflevere jeres børn.

TING JEG VÆGTER HØJT I MIN HVERDAG
- Det at være ude prioriterer jeg højt, så når børnene og vejret tillader det, er vi ude.
- At tilrettelægge min hverdag efter børnenes behov, bygge videre på deres initiativer, samt give tid til ro og fordybelse.
- Et godt forældresamarbejde med åbenhed, ærlighed og forældreinddragelse.
- Den tætte kontakt til det enkelte barn.
- At gøre børnene selvhjulpne.
- At lære børnene de danske traditioner og give dem kendskab til lokalområdet.
- At være kreativ
- At give børnene en sund og nærende kost.

ARBEJDSMETODE
Jeg arbejder ud fra ICDP (relationsarbejde mellem voksen og barn) og ud fra de 4 årstider. Ved at følge årets gang kommer jeg godt omkring de 6 temaer i de styrkede pædagogiske læreplaner.
- Sociale kompetencer
- Sproglig udvikling
- Natur og naturfænomener
- Alsidig personlig udvikling
- Kulturelle udtryksformer og værdier
- Krop og bevægelse

Jeg har et værelse til børnene, hvor der er små læringsmiljøer og god plads til at udfolde sig. Her tages der udgangspunkt i børnenes leg, egne initiativer, fantasi og virkelyst, for at understøtte deres trivsel, læring og udvikling.
Her vil I som forældre blive inddraget i hvad lige præcis jeres barn er optaget af og hvad vi sammen kan gøre, for at understøtte jeres barns og børnegruppens udvikling og trivsel.

Hos min dagplejepædagog får jeg råd, vejledning, støtte/en snak om eventuelle problemstillinger. Hun er min sparringspartner i forbindelse med børnenes trivsel og udvikling.

LEGESTUE
Jeg er tilknyttet en legestuegruppe i Vinding, som består af andre dagplejere og deres børn. Vi holder til i dagplejehuset på Vindingvej, hvor vi er en gang i ugen.
I legestuen lærer børnene at forholde sig til en større gruppe børn i trygge omgivelser, udfolde sig motorisk og følelsesmæssigt med støtte os.

LIDT OM MIG
Jeg har været ansat som dagplejer i Vejle Kommune siden 2003. Inden jeg blev dagplejer har taget en højere handelseksamen, arbejdet en del år som pædagogmedhjælper i forskellige institutioner og været nogle år på fabrik.
Jeg bor alene og har 2 voksne børn.