Annette Corÿdon Dagplejer
Send e-mail Telefon: 30545356 Adresse: Hesselkær 38, Vejle


• Annette Corydon, Hesselkær 38, 7100 Vejle.
• Er årgang 1963
• Jeg bor i hus med skoven tæt på.
• Jeg er gift med Niels og har 5 børn.
• Jeg har været dagplejer siden ´96.

• Mit hjem er røg- og dyrefrit.

• I mit arbejde med børnene, lægger jeg stor vægt på de daglige pædagogiske rutiner.
• på at italesætte de ting som vi gør.
• give dem mulighed for at forholde sig nysgerrige og eksperimenterende i deres hverdag ved planlagte og spontane aktiviteter.
• Jeg inddrager meget skoven som ligger tæt på, til både leg, fordybelse og til motorisk træning og udvikling.

• Jeg har fokus på at børnene får opbygget tætte relationer.
• at de oplever at være i et trygt og hjemligt miljø, hvor alle har ret til at føle sig som en del af et fællesskab.

• Jeg vægter meget en daglig dialog med forældrene, bl.a. ved at sende billeder af børnene via børnetube.

• Vi er i legestue en gang om ugen og er i gruppe med 2 andre kollegaer og deres børnegruppe.

• Jeg lægger vægt på en daglig og åben dialog med forældrene, med barnets udvikling, læring og små sjove øjeblikke, i fokus.

• Sund og varieret kost.

• Sparring ved behov.

• Jeg har deltaget i kurser som bl.a. “de styrkede læreplaner” og ICDP.
• Jeg deltager desuden i projektet “ fra have til mave”, for derigennem at give børnene mulighed for at bruge deres sanser og nysgerrighed gennem udelivet i køkkenhaven/naturen. Yderligere har jeg en dagplejepædagog tilknyttet min dagpleje, som kommer på besøg og giver sparring i forhold til børnene og pædagogisk praksis.