Annette Aakjær Larsen Dagplejer
Send e-mail Telefon: 30544347 Adresse: Østergade 30, Egtved

Jeg hedder Annette. Jeg er født i 1965 og har været dagplejer siden 1992. Jeg er gift med Michael og sammen har vi to voksne drenge. Vi har desuden en lille hund.

For mig er dagplejen et sted der er tryg, med god tid til det enkelte barn og til at skabe tætte relationer mig og børnene imellem. Hvor vi med støtte fra den styrkede læreplan kommer rundt om de vigtigste udviklings og læringstrin for det enkelte barn.

Jeg forsøger at komme ud hverdag med børnene hvor vi følger årstiderne og bruge vores kroppe. Vi laver yoga, motorikbaner, synger, læser historier, er kreative og mange andre ting.

Vi får en sund og varieret kost.

Jeg dokumenterer med billeder i aula.

Vi går i legestue en gang om ugen, hvor vi mødes med to kollegaer. Det det er med til at styrke børnene i at være i større grupper, når de skal vidner i børnehave.
Det er også i legestuen vi mødes med vores pædagoger og taler om de faglige tiltag vi arbejder med.

Det er vigtig for mig at forældre og børn føler sig trykke og at vi har et godt og ærligt samarbejde om børnenes udvikling og trivsel.

Jeg er tilknyttet en dagpleje pædagog som kommer på besøg ved mig og i legestuen. Sammen med pædagogen laver jeg sparring omkring børnenes udvikling og trivsel.

Jeg har bl.a. Følgende kurser:
Grundkursus
ICDP
4 ugers uddannelse i inklusion
Den styrkede pædagogiske læreplan