Anna Berit Glise Schmidt Dagplejer
Send e-mail Telefon: 30543188 Adresse: Hestehaven 19, Give/Farre/Grønbjerg/Langelund

Jeg har været dagplejer i 33 år, er stadig helt pjattet med mit job, børnene er med til at give dagen indhold.
Dagene er aldrig ens, og det trives jeg med. Jeres børn er med til at forme dagen.
.I min dagpleje er der:
: røgfrit
: ingen dyr
: allergi venligt

Jeg lægger vægt på:
Tryghed, nærvær, omsorg, trivsel.
Genkendelighed i hverdagen, ro om børnene, tid til hver enkelt barn. Dagplejens styrke er, at det er den samme voksne gennem hele dagen. En lille børnegruppe, så ikke så mange smitte kilder. Vi er ikke afhængige af andre, når dagens indhold bliver bestemt.
Børnene får en stor samhørighed i hverdagen. Børnene får mulighed for at deltage i hverdagens opgaver, da jeg har tid til at inddrage dem. Vi kan selv bestemme vores små gå ture i nær områderne.

Naturen:
Vi bruger naturen meget, både hjemme i haven og i næromgivelserne. Her kan sanserne og motorikken komme på arbejde. Der er tid til fordybelse.

Dagens forløb:
Dagen formes efter børnenes ressourcer, alder og årstid. Der kan være en del forskel på hvordan vores dag forløber om sommeren i forhold til vinteren, her tænkes der især aktiviteter. Der skal være tid til både inde og ude leg.
Kostpolitik: Jeg handler ind efter nøglehul mærket, og ofte også økologisk. Jeg har sund og varierende mad på bordet hver dag.

Læreplaner :
Jeg tænker motorik, sprog, synge, sanse ind i hverdagen. Vi vil opleve verden og udvikle os sammen. Vi lærer også at deltage i hverdagens opgaver, dække bord, rydde op, lave mad, hjælpe hinanden, tage tøj af og på. På den måde oplever børnene selvværd og samhørighed.

Forældresamarbejde:
Her lægger jeg vægt på åbenhed, dialog, og mulighed for de små hverdags samtaler vedr. barnets trivsel mm.

Legestuen:
Jeg går i heldags legestue hver uge i Birkevejens legestue. Jeg møder ind i legestuen om morgenen, således at barnet afleveres og afhentes i legestuen. Legestuen er en god øvelse for barnet i at være flere børn og voksne sammen.

Min dagpleje pædagog kommer jævnligt på besøg. I møder hende på et af Jeres første besøg hos mig. Hun er min sparrings partner, og vi drøfter børnenes trivsel og udvikling.
Jeg er født i 1962, gift med Johannes. Har 4 voksne børn, er farmor/ mormor
Hvis I har brug for at få uddybet nogle punkter i min profil, er I meget velkommen til at kontakte mig, inden for min åbningstid.

Venlig hilsen og på snarlig gensyn
Berit Schmidt