Forældrebestyrelsen

Information om forældrebestyrelsen og aktiviteter samt referater fra møder

Efter dagplejens styrelsesvedtægt, er der nedsat en forældrebestyrelse.

Sammensætningen af bestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 1 lederrepræsentant og 2 medarbejderrepræsentanter (1 dagplejepædagog og 1 dagplejer).

Det er forældrebestyrelsens opgave at fastsætte principper for dagplejen inden for de mål og rammer, som Vejle byråd har fastsat.

Et uddrag af forældrebestyrelsens opgaver er

  • Inddrages i udarbejdelsen af den årlige evaluering/opfølgning af den pædagogiske læreplan
  • Fastlægger principperne for anvendelsen af de tildelte budgetmidler indenfor de børnerelaterede konti
  • Har indstillingsret i forbindelse med ansættelsen af det pædagogiske personale

Det er forældrebestyrelsens opgave at fastsætte principper for dagplejen inden for de mål og rammer, som Vejle byråd har fastsat.

Formand
Camilla Lykkegaard
Skorpionen 2, Vejle
Tlf.: 23 24 73 61
camilla_lykkegaard(a)hotmail.com

Næstformand
Pi Liljenberg
Bøgeparken 9, Vejle
Tlf.: 40 93 03 18
piellebaek(a)gmail.com

Maja Størner
Munkevænget 2, Skærup
Tlf.: 61 10 92 45
maja.stoerner(a)gmail.com

Kristina Parsberg
Lærkevej 20, Vonge
Tlf.: 28 92 10 84
kristinaparsberg(a)hotmail.com

Birthe Damkjær
Havrevænget 10, Ågård
Tlf.: 52 15 92 71
birthedamkjaer(a)hotmail.com

Mia Nørager
Kirkestien 41, Ødsted
mia1000(a)gmail.com

Louise Fyhn
Ringivevej 21, Give
Tlf.: 23 80 30 72
louise_fyhn@hotmail.com

Suppleanet
Lene Mikkelsen
leneolsen14(a)gmail.com


Dagplejer medarbejderrepræsentant

Stine Obel
Tlf.: 60 19 84 40
stosv(a)vejle.dk

Dagplejepædagog

Heidi Vilsbøll
Tlf.: 40 18 30 89 
heinv(a)veje.dk

Suppleant for dagplejepædagog
Lotte Johansen
Tlf.: 20 13 84 86
lojoh(a)vejle.dk

Leder
Lise Fabricius
Tlf.: 27 13 15 49
lisfa(a)vejle.dk