Forældrebestyrelsen

Information om forældrebestyrelsen og aktiviteter samt referater fra møder

Efter dagplejens styrelsesvedtægt, er der nedsat en forældrebestyrelse.

Sammensætningen af bestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 1 lederrepræsentant og 2 medarbejderrepræsentanter (1 dagplejepædagog og 1 dagplejer).

Det er forældrebestyrelsens opgave at fastsætte principper for dagplejen inden for de mål og rammer, som Vejle byråd har fastsat.

Et uddrag af forældrebestyrelsens opgaver er

  • Inddrages i udarbejdelsen af den årlige evaluering/opfølgning af den pædagogiske læreplan
  • Fastlægger principperne for anvendelsen af de tildelte budgetmidler indenfor de børnerelaterede konti
  • Har indstillingsret i forbindelse med ansættelsen af det pædagogiske personale

Det er forældrebestyrelsens opgave at fastsætte principper for dagplejen inden for de mål og rammer, som Vejle byråd har fastsat.

Formand
Louise Bruun
Hygumvej 39, Jelling
Tlf.: 24 49 32 21
bruun_louise(a)hotmail.com

Næstformand
Pi Liljenberg
Bøgeparken 9, Vejle
Tlf.: 40 93 03 18
piellebaek(a)gmail.com

Maja Størner
Munkevænget 2, Skærup
Tlf.: 61 10 92 45
maja.stoerner(a)gmail.com

Kristina Parsberg
Lærkevej 20, Vonge
Tlf.: 28 92 10 84
kristinaparsberg(a)hotmail.com

Birthe Damkjær
Havrevænget 10, Ågård
Tlf.: 52 15 92 71
birthedamkjaer(a)hotmail.com

Sofie Jensen
Skovparken 91, Hedensted
Tlf.: 93 95 07 09
sofie.jensen01(a)hotmail.com

Camilla Lykkegaard
Skorpionen 2, Vejle
Tlf.: 23 24 73 61
camilla_lykkegaard(a)hotmail.com


Dagplejer medarbejderrepræsentant

Stine Obel
Tlf.: 60 19 84 40
stosv(a)vejle.dk

Dagplejepædagog

Heidi Vilsbøll
Tlf.: 76 81 52 16
heinv(a)veje.dk

Leder
Lise Fabricius
Tlf.: 27 13 15 49
lisfa(a)vejle.dk