Viola Dahl

  • Viola Dahl

    Kontaktoplysninger

    E-mail: vidda@vejle.dk
    Telefon: 45
    Adresse: Niels Bugges Vej 1, 7100 Vejle

Det som jeg vægter i mit arbejde:
Er tryghed, omsorg, tætte relationer til den voksne og børnene imellem. For mig er det vigtigt, at jeg ser det enkelte barn, når de er hos mig og støtter børnene i deres udvikling, der hvor de er. Give plads til børns forskelligheder, for alle børn er unikke.

Børnene får små opgaver, som de selv kan løse f. eks borddækning, bage, tage tøj af og på, så de bliver selvhjulpne.  Sørger for socialsamvær med andre dagplejer, i legestuen så de lærer at være i store grupper, så overgangen til børnehaven ikke bliver for svær. Jeg har struktur på min hverdag dag det giver genkendelighed, tryghed.

Eksempel på en dag hos mig:
8-9     Får vi frugt. Synger og læser.
9-11   Går vi tur eller er hjemme.
11-12 Spiser vi.
12-15 Sover børnene, derefter eftermiddagsmad og fri leg.

Jeg bruger naturen meget. Vi går i skoven, kravler på skråninger, kaster sten i åen, tramper i vandpytter, går ned til fårene og ænderne med brød. Vi leger i haven, bruger de frugter og grønsager vi har i haven til vores frokost. Vi tager på legepladsen alene, eller mødes med andre dagplejere på legepladsen. Vi tager turen til købmanden. Nogle dage er vi kreative indenfor, vi danser, hopper, triller, ruller, maler tegner og leger med puslespil osv.

Legestuen:
Hver onsdag går vi i heldagslegestue, i huset på Vindingvej, sammen med to andre dagplejer og deres børn. Vi arbejder ud fra de 6 læreplanerne, i legestuen og hjemme, vi sørger for at alle bliver inkluderet i et børnefællesskab. Dette hjælper vi med gennem aktiviteter, hvor der er fokus på trivsel, læring og udvikling for alle.

Dagplejepædagog:
Jeg har en dagplejepædagog, som jeg har et tæt samarbejde med, hun holder tilsyn med børnene. Hun kommer på besøg hjemme hos mig og i legestuen. Forældresamarbejde: Jeg bestræber mig på at have et tæt samarbejde med jer forældre, omkring jeres børn, da I kender jeres børn bedst, så børnene får det bedste ud af at være i dagplejen, med mest mulig læring.

Lidt om mig:
Jeg er gift med Jesper, sammen har vi to voksne børn, to børnebørn og en lille hund. Vores hjem er et ikke ryger hjem.

Jeg er udlært kommis, sidenhen har jeg arbejdet i en vuggestue, hvor jeg fandt ud af hvor fantastisk det er at arbejde med børn fra 0-3år. Jeg har været dagplejer siden 1995, og har løbende været på kursus / uddannelse for at dygtiggøre mig. Det sidste uddannelsesforløb jeg har været på er, inkluderende pædagogiske miljøer i dagplejen.

Tilknytning

Dagplejepædagog: Hanne Seidenfaden
Skriv dit barn op til dagpleje