Tina Siersbæk

  • Tina Siersbæk

    Kontaktoplysninger

    E-mail: tisie@vejle.dk
    Adresse: Mosevang 1, 7300 Jelling

Hvad jeg vægter i mit arbejde med børnene:
- At skabe en rolig dag i trygge omgivelser, hvor børnene er i centrum og der er plads til alle. Det er vigtigt for mig at vi har det rart sammen og jeg støtter børnene i deres leg med hinanden og laver aktiviteter så alle kan være med uanset alder og udvikling.
- Jeg arbejder målrettet med de 6 læreplanstemaer for at sikre at barnet kommer omkring alle de færdigheder det har brug for at lære i sin videre udvikling op i børnehaven og årene der kommer efter.
- Møder barnet på dets alder og niveau, jeg lægger stor vægt på at se børnenes forskelligheder som en styrke.
- Et åbent og ærligt samarbejde. Jeg lægger stor vægt på, at vi i hverdagen får snakket om, hvordan jeres barn trives i dagplejen.
- Jeg prioriterer, at barnet møder sin gæstedagplejer og derfor bruger vi tid på at besøge den dagplejer barnet bliver tilbudt plads ved. I er også altid velkommen til at besøge den dagplejer barnet skal være i gæstedagpleje ved.
- Jeg laver en bog om jeres barn. Bogen beskriver i ord og billeder, hvad jeres barn oplever den tid det er i dagpleje. Bogen er en personlig bog, som vi kigger i, og som barnet får med sig hjem, når det slutter her hos mig. Bogen er også min dokumentation for arbejdet med de 6 læreplanstemaerne.
- At have en sparringspartner betyder rigtig meget for mig. Jeg har min pædagog er Heidi, hvor jeg kan søge råd og vejledning, i forhold til dagpleje jobbet og børnenes udvikling. I vil møde Heidi når vi holder kontaktsamtale. - Uddannelse er der hvor jeg får ny viden og får reflekteret over mit arbejde med børnene.                      

Jeg har været på følgende uddannelser i dagplejen:

o Grundforløb for dagplejere o De 6 læreplanstemaer o Teambuilding o For tidligt fødte o ICDP (International Child Development Program) o Inklusion (inkluderende pædagogiske miljøer i dagplejen ).

Jeg vægter at bruge nærområdet og samværet med mine kolleger og deres børn højt. Vi laver fælles aktiviteter i haven, en tur i skoven på naturlegepladsen, eller en tur ned på rideskolen og fodrer heste.

Jeg er en åben og udadvendt pige. Jeg prioriterer udelivet højt. Når årstiden og vejret tillader det, er vi ude hele dagen – børnene leger, spiser og sover ude.

Jeg er uddannet salgsassistent og i 2008 besluttede jeg at blive dagplejer, en beslutning jeg på intet tidspunkt har fortrudt. Jeg nyder samværet med børnene og udfordringen i at to dage ikke er ens, samt friheden til enten at planlægge dagene, eller helt spontant finde på noget.

I er velkomne til at kontakte mig for flere informationer eller et lille besøg 

Tilknytning

Dagplejepædagog: Heidi Vilsbøll
Skriv dit barn op til dagpleje