Susanne Thyssen

  • Susanne Thyssen

    Kontaktoplysninger

    E-mail: sthys@vejle.dk
    Telefon: 30543129
    Adresse: Bakkekammen 16, 7120 Vejle Øst

Det er vigtigt for mig, at de børn jeg har i dagpleje er glade og trygge. Derfor lægger jeg først og fremmest vægt på omsorg og tryghed i forudsigelige rammer. Noget der også er rigtig vigtigt, er, at børnene får motion, så vi laver tit gymnastik, danser og går ture i skoven, som vi har lige i baghaven. Desuden er inklusion, noget jeg vægter som en naturlig og selvfølgelig praksis her hos mig.

Jeg holder meget af at være i naturen, så da jeg fik muligheden for at blive temadagplejer, faldt det mig naturlig at blive Grøn Spire. Vi er ude hver dag (der kan være få undtagelser), og det er noget vi alle er glade for.

Jeg følger de seks læreplanstemaer samt årsplanen for Vejle Dagpleje. Det kan være, at vi snakker om hvad tingene hedder, eller hvordan vi skal opføre os over for hinanden. Vi kan bage en dag, og en anden dag tegner vi. Til højtiderne holder vi fast i traditionerne, hvor vi laver ting, der symboliserer den pågældende højtid.

Hver onsdag er vi heldags legestue, og det er børnene og jeg glade for. Vi er 3 voksne og 12 børn. Vi hygger os bl.a. med at lege, synge og danse. Desuden er vi 3 alle grønne spirer og har et samarbejde i legestuen angående et naturtema.

Jeg har været dagplejer siden august 2004. Inden jeg blev dagplejer, har jeg arbejdet på kontor både inden for det kommunale og private område. Jeg har også været selvstændig i en del år.

Jeg er gift med Mogens, som er ansat i en bank. Vi har tre børn, hvor den yngste stadig bor hjemme.

Mine fritidsinteresser er løb, gymnastik og cykling.

Mit hjem er husdyrfrit, og der bliver ikke røget inden for.

P.t. er jeg ved at afslutte et uddannelsesforløb inden for inklusion, samspil og sprog.

Jeg glæder mig til at møde jer i min dagpleje, hvor vi kan have et åbent og tillidsfuldt samarbejde omkring jeres barn.

Her kan du læse årsplanen for Naturtrolene

Tilknytning

Dagplejepædagog: Lone Særkjær
Skriv dit barn op til dagpleje