Pia Lauridsen

  • Pia Lauridsen

    Kontaktoplysninger

    E-mail: pilau@vejle.dk
    Adresse: Vindingvej 7, 7100 Vejle

 

Mine værdier
I min hverdag med børnene lægger jeg stor vægt på nærvær, omsorg og ikke mindst tryghed. Det er også vigtigt både for børnene og jeg, at der er plads til forskellighed. En mærkesag i mit arbejde som dagplejer, foruden det at tage hånd om de kære små, er at have et åbent og ærligt forældresamarbejde.

Jeg stortrives i mit arbejde med børnene, idet der ikke er en dag der er ens. Jeg nyder at følge børnenes udvikling fra små pludrende væsner til små selvstændige og livsglade individer 

Hverdagen hos mig
I hverdagen er børnene med i de daglige gøremål, såsom bl.a. at dække bord og rydde legetøj op. I det daglige prioriterer jeg at støtte op om selvhjulpne børn, alt afhængig af alder.
En daglig aktivitet er sang og højtlæsning, hvori jeg benytter tegnsprog, hvilket børnene er meget optaget af.

Bevægelse og motorik
Børn har dagligt behov for frisk luft, hertil bruger vi nærområdet til gåture med besøg på områdets legepladser. Foruden gåturene er vi også ugentligt en tur i skoven, hvor børnene har rig mulighed for at bruge deres kroppe. 

Legestuen
Jeg er tilknyttet Legestuen på Vindingvej 52. Vi mødes ugentligt i Legestuen som består af fire dagplejere foruden mig. I Legestuen har vi sanglege samt aktiviteter, hvori de seks temaer fra den pædagogiske læreplan indgår. Desuden holder vi i Legestuen også Fastelavnsfest, Bedsteforældredag samt Juletræ med forældrene.

Min personlige profil
Jeg er gift med Jan som dagligt er tidligt hjemme fra arbejde, hvilket bevirker at han også har en god kontakt til børnene. Vi har ingen hjemmeboende børn, men har en datter bosiddende i Vejle.

Yderligere er min mand og jeg ansat hos Familieplejen, og har derved en hørehæmmet pige, Fie fra 2001, i aflastning ca. tre dage i måneden. Børnene er derfor i deres dagligdag også i løbende kontakt med hende.

Igennem de seneste 29 år har jeg løbende været på efteruddannelse samt taget en længere række kurser, bl.a. Tegnsprogskurser, kurser i Læreplaner samt ICDP(International Child Development Program) m.m. Mit hjem er røgfrit og uden husdyr.

Det var lidt om mig og min dagpleje.
Med venlig hilsen Pia Lauridsen

Tilknytning

Dagplejepædagog: Berit Kollerup Andersen
Skriv dit barn op til dagpleje