Pia Edvardsen

  • Pia Edvardsen

    Kontaktoplysninger

    E-mail: piedv@vejle.dk
    Telefon: 30542914
    Adresse: Nordre Villavej 13, 7100 Vejle

Jeg har været dagplejer siden 2007. Jeg er glad for mit arbejde med børnene og samarbejdet med forældrene.

Det er dejligt at jeg sammen med børnene, kan planlægge min dag, efter børnenes behov. Dagplejen er en lille gruppe børn, hvor der er plads til at det enkelte barn bliver set og hørt. Nærvær og tillid mellem børn, forældre og dagplejer er meget vigtigt.

Sund kost, krop og bevægelse er i fokus i min dagpleje.

Vi er meget ude i naturen, hvor vi følger årstiderne.

Jeg er rolig og stabil.                                                                                                                                                                                                        

Vi er i heldags legestue 1 gang ugentlig sammen med 3 andre dagplejere og deres børn. Det giver børnene et større netværk, kommende børnehave kammerater og er med til at gøre børnene børnehave parat. Jeg sætter meget pris på samværet/ samarbejdet i legestuen. Der er gode muligheder for at lave mad sammen med børnene, der er plads til at synge, danse, lave musik, fysiske aktiviteter, være kreativ på tværs af grupperne, børn og voksne på legepladsen.

Min pædagog/sparringspartner er Heidi Vilsbøll. Jeg er uddannet Social-og Sundhedsassistent. Inden for dagplejen har jeg følgende kurser: Grundkursus, Samspil og Relationer, ICDP kursus og Præmatur børns udfordringer. 

I mit hjem bor min mand Jens som er håndværker og jeg.

Vi har ingen husdyr inde, men en lille kanin udenfor.

Tilknytning

Dagplejepædagog: Heidi Vilsbøll
Skriv dit barn op til dagpleje