Liselotte Dupont Hansen

  • Liselotte Dupont Hansen

    Kontaktoplysninger

    E-mail: lidha@vejle.dk
    Adresse: Vestbanevej 34, 7184 Vandel

Jeg elsker min hverdag med dagplejebørnene. Det er utroligt livsbekræftende at arbejde med børn. De bliver en del af min egen familie.
For mig er det vigtigt, at vi har det sjovt, at vi har tid til at være nysgerrige og fordybe os, f.eks. kigge på myrer eller hoppe i vandpytter.
I vores hverdag vægter jeg sociale relationer, tryghed og omsorg. Jeg bruger ICDP, som er anerkendende pædagogik.

Vores hverdag er bl.a. præget af dialogisk læsning, kreativitet, ude liv og motorisk udfoldelse. Da jeg justerer mig i.f.t. det enkelte barn og gruppen, vil jeg i perioder have særligt fokus på et område.
En dag om ugen er vi i Vandel Børnehave, sammen med de andre dagplejebørn og mine kollegaer.

I løbet af året fejrer vi alle højtider f.eks. laver vi fastelavnsris, finder påskeharen, afholder høstfest og laver kalenderlys. Jeg lader børnene deltage i aktiviteterne, i det omfang de kan og vil.

Jeg er en direkte og imødekommende person, som arbejder i en åben, gensidig dialog med forældrene. Det mener jeg, er den bedste forudsætning for et godt samarbejde. Jeg ved, at jeg skal passe det dyrebareste I ejer og jeg skal nok passe godt på jeres barn.

Jeg har passet dagplejebørn siden 1995. Min mand hedder Michael, han arbejder med at lave byggevejledninger på Lego. Jeg har to piger – Annemarie fra 1991 og Elisabeth fra 1994. Jeg har ingen husdyr og vi er ikke rygere.

Ring gerne for et uforpligtende besøg.

Tilknytning

Skriv dit barn op til dagpleje