Lea Bernth

  • Lea Bernth

    Kontaktoplysninger

    E-mail: lbern@vejle.dk
    Telefon: 45
    Adresse: Ulvedalen 9, 0 Vejle Ø

Velkommen til Ulvedalens dagpleje.

I min dagpleje vægter jeg tryghed, kærlig, omsorg og nærværd.  Jeg stræber efter, at dagen skal være forudsigelig og at der er plads til at børnene udvikler sig i deres eget tempo. Jeg tager udgangspunkt i det enkelte barn og gruppen, så det vil have indflydelse på dagens aktiviteter. Vi har 2 hunde, som ikke er sammen med børnene, desuden er mit hjem røgfri.

Heldags legestue:                         
Mandag er vi i heldags legestue sammen med Joan, Maria og Benthe, som også er fra Bredballe. Vi besøger hinanden eller mødes i området f.eks. på Troldebakken. Vi laver forskellige aktiviteter og nogle gange mad i legestuen.

Tid til ro til at gro

Jeg er temadagplejer  "Have til mave" og vi forpligter os til:  
• At anlægge egen ”køkken/urtehave” (evt. højbed), hvor børnene inddrages i det at plante, så, høste og tilberede.  
• At børnene er med til at høste, tilberede og spise de høstede afgrøder (f.eks. gulerødder, æbler, brombær og persille)  
• Bruge naturens/havens faciliteter og udnytte dets ressourcer og derigennem stimulere børnenes sanselige oplevelser.  
• At forpligte sig til at formidle sin viden til kolleger og evt. arbejde på tværs af områderne.  
• At være tilknyttet et sparringsnetværk med de andre ”Natur- & Havedagplejere”.

Desuden laver jeg månedsplaner, hvor jeg skriver hvilket læreplanstema vi arbejde efter, sange - rim og datoer hvor der sker noget specielt. I min entre er der en tavle, hvor jeg skriver, hvad vi har fået at spise og hvad dagen er gået med.

En af de ting jeg arbejder meget med er, at hjælpe børnene med at blive selvhjulpne så som, at kravle op og ned af puslebord, stol, barnevogn, tøj af og på osv.  Det letter også overgangen til børnehave, i forhold til alle de nye ting de skal til at lære.

Jeg har været dagplejer siden 1-1-2001 og har passet en masse børn. Jeg er positiv, imødekommende og forstående. Spontan og kreativ. Ærlighed, åbenhed og forståelse samt respekt. Det er meget vigtigt for mig, at der er et godt samarbejde i mellem os og at I er trygge ved at aflevere jeres barn.

Jeg kan godt lide at udvikle mig og har deltaget i alle de kurser kommunen har tilbudt os dagplejere. Det seneste kursus jeg har deltaget i er ICDP, som jeg arbejder efter.

Min dagpleje pædagog er Charlotte Ysøe, hun kommer ca. hver 6 uge. Jeg er glad for vores gode samarbejde og hun er en vigtig sparringspartner

Se årsplan her

 

Tilknytning

Dagplejepædagog: Charlotte Ysøe
Skriv dit barn op til dagpleje