Kirsten Fastrup Hjortflod

  • Kirsten Fastrup Hjortflod

    Kontaktoplysninger

    E-mail: kifsa@vejle.dk
    Telefon: 30543537
    Adresse: Søndervang 208, 7323 Give

Jeg nyder at tilrettelægge min hverdag efter hvad børnene har brug for, samtidig med at hverdagen byder på nærvær og fordybelse i trygge og rolige rammer.

Jeg sidder meget på gulvet , hvor jeg er i børnehøjde og kan være den nærværende voksen for børnene. I mit pædagogiske arbejde vægter jeg leg og sprog højt.Vi bruger/øver os meget i at bruge sproget , læser og leger med rim og remser samt synger.

Jeg synes det er vigtigt for børnene at kunne bruge sproget.

Jeg leger sammen med børnene samt lærer dem at have et fællesskab omkring leg.

Jeg bor i et dejligt hus med gode rammer både ude og inde.

Jeg vægter det er vigtigt at børnene kommer ud og leger hvor vi bruger vores motorik igennem leg og udfoldelse.

Jeg tilbyder en sund og varieret kost hvor børnene ofte er med til at tilberede den i den omfang de kan være med.

Jeg prioriterer forældresamarbejde hvor det er vigtigt at have en god dialog omkring jeres barn i dagplejen.

Jeg har været dagplejer siden 2000 og har før den tid arbejdet i børnehave samt skolefritidsordning.

Tilknytning

Dagplejepædagog: Charlotte Ysøe
Skriv dit barn op til dagpleje