Kate Møller

  • Kate Møller

    Kontaktoplysninger

    E-mail: katem@vejle.dk
    Telefon: 23437845
    Adresse: Fårupvej 5, 7300 Jelling

Velkommen til et kig på min profil!

Først og fremmest er det meget vigtigt for mig at alle børn trives godt. At dagene  er fyldte med tryghed, nærvær, ro, omsorg og læring.

Jeg holder meget af at være ude og følge de forskellige  årstider. Og vi bruger byen rigtig meget med alle dets muligheder 😊 Jeg finder steder hvor børnene kan løbe/gå frit, vandpytter de kan hoppe og pjaske i, fugle taler vi meget om og vores skygger på solrige dage.

Ude får vi megen bevægelse, sociale oplevelser, bruger naturen og sprogligt får vi en masse snakke om hvad vi ser, hvor vi skal hen, biler, traktorer, busser og tog osv. Vi tager også madpakker med og spiser oppe ”i byen” sommetider.

Inde bruger jeg meget bøger, sangkuffert og sprog kuffert til sproglig læring. Jeg synes det er vigtigt at børn kan/får lov til at fordybe sig og også at børnene bliver inkluderet i legene store som små, stille som urolige. Jeg synes også det er vigtigt at børnene hjælper til og bliver selvhjulpne mht. tøj mm.

Kosten prøver jeg at gøre alsidig både frokost, formiddagsmad og frugten og køber en hel del økologisk!

Vores legestue er også et rart sted at komme - både for børnene og mig. Børnene leger på tværs af grupperne og vi lærer hinandens børn godt at kende. Og vi voksne får sparring med hinanden.

Jeg synes det er vigtigt at se hvert enkelt barn på lige netop det sted de står. 2 toårige er nødvendigvis ikke kommet ”lige langt” på alle punkter i deres udvikling. Det kan f.eks. være at et barn er utryg ved at bevæge sig ud blandt mange børn eller et som ikke bevæger sig rundt på gulvet som andre af hans jævnaldrende ville gøre. Det kan også være at nogle har brug for noget ekstra rent motorisk. Eller er sensitive mht. støj, indtryk, uro el. andet. Så er det rart at finde ud af hvad der kan gøres, f.eks. med øvelser, eller det at blive hjemme i vores egen lille gruppe eller noget helt tredje.

Forældrekontakten synes jeg er en meget vigtig del af mit arbejde! Det er utroligt vigtigt for mig at have det tætte samarbejde med mine forældre, da jeg føler at det skaber et godt fælles grundlag for barnets opvækst.

Jeg bestræber mig på at holde en forældre/dagpleje samtale 2-5 mdr. efter barnets opstart😊

Til slut lidt om mig selv. Jeg har været dagplejer siden 1986 , bor lige midt i dejlige Jelling, har en dejlig mand som også er glad for børn og sammen har vi 4 skønne voksne sønner!

I er velkomne til at kontakte mig for et besøg i mit dagplejehjem og få en lille snak😊

Tilknytning

Dagplejepædagog: Jette Løgstrup Christensen
Skriv dit barn op til dagpleje