Jytte Kristensen

  • Jytte Kristensen

    Kontaktoplysninger

    E-mail: jyskr@vejle.dk
    Telefon: 45
    Adresse: Hørvænget 12, 6040 Ågård

I mit arbejde som dagplejer er det vigtigt for mig:
At jeres barn og I forældre føler jer trygge.
At  være til stede i børnehøjde.
At  se  det enkelte barn og møde det hvor det er. At lære børnene i trygge rammer at de er okay som de er. At være støttende, rosende og anerkendende.  At lære børnene at være selvstændige og selvhjulpne. At  kunne sige til og fra og være sociale og en del af en gruppe.
Vi  synger og lærer nyt hver dag. Bl.a bruger jeg dialogisk læsning
Vi  kommer  ud hver dag og bruger  naturen og følger årstidernes skiften.
At holde fast i traditionerne såsom Fastelavn Skt Hans, Jul osv.
Børnene får lov til også at lege selv, da jeg mener det er udviklende selv at finde på og de små lærer af de store.
Vi er i heldags legestue en gang om ugen sammen m 2 andre dagplejere og deres børn. Her lærer børnene at være en del af en lidt større gruppe, som er en fordel når de en dag skal videre i børnehave.
Og så er jeg rigtig glad for at komme på kurser og uddannelse og blive fagligt dygtigere til mit arbejde.

Og så lidt om mig selv:
Jeg har været dagplejer siden 1992. Jeg er en varm glad omsorgsfuld og ansvarlig pige født i 1959. Gift med Sjøgge som er i flexjob, så han er hjemme om eftermiddagen. Vi har 3 voksne børn og 4 børnebørn.
Vi har en hund som hedder Elle.

Tilknytning

Skriv dit barn op til dagpleje