Jette la Cour

  • Jette la Cour

    Kontaktoplysninger

    E-mail: jelco@vejle.dk
    Adresse: Johan Skjoldborg Vej 45, 7182 Bredsten

Gennem mit arbejde med børnene og forældrene vægter jeg tryghed, nærvær, og samvær, da jeg føler at det er grundlæggende for al udvikling.
Der skal også være tid til fordybelse samt give barnet ro til at udvikle sig og vise barnet, at jeg gerne vil det.

Der skal også stilles alderssvarende udfordringer, som møder barnet  der, hvor det er i udvikling.

Jeg føler, at jeg er god til at justere mig efter børnene og give dem udvikling gennem legen,  samt vise børnene at vi er sammen om udfordringerne.

Det er for mig vigtig, at  børnene også har en glæde i, at være sammen med andre børn, selvom det er på tværs af alder. Vi samles i heldagslegestue med andre børn en gang om ugen, for der at give børnene et større socialt netværk.

Jeg giver børnene udfordringer gennem sang, musik, bevægelse, højtlæsning, og ude liv. Jeg er temadagplejer i Haver til Maver, hvor børnene er med fra vi planter og høster til vi bruger grønsagerne i maden.
Det rent motoriske ligger mig meget nært, da jeg ved hvor stor betydning det har for barnets senere udvikling. Vi bruger gymnastiksalen på Bredsten skole en gang om ugen, hvor vi leger og giver børnene motoriske udfordringer.

Jeg vil gerne tilbyde en dagpleje der kan være alsidig og hvor der skabes tryghed for det enkelte barn og forældrene.

Jeg bor sammen med Bjørn i Bredsten, en dejlig lille by ca. 10 km fra Vejle.
Jeg har en pædagogisk grunduddannelse PGU fra Kolding seminarium i år 2000/2001 og har efterfølgende været på ICDP kursus, som står for det gode samspil med udgangspunkt i de 8 samspilsregler.

I Juni 2015 afslutter jeg et uddannelses forløb i Inklusion, som er tilrettelagt for dagplejen.

Haver til maver årsplan 2016 se her

Tilknytning

Dagplejepædagog: Charlotte Ysøe
Skriv dit barn op til dagpleje